Vytváření propojených komunit: Integrace občanské angažovanosti do vývoje chytrých měst