Vývoj škály pro měření vnímaného narušení každodenního života

Přibližně polovina dotazovaných poukazovala v souvislosti s pandemií covid-19 na spánkové poruchy, přičemž každý pátý respondent uváděl dokonce zásadní problémy tohoto druhu. Ačkoliv později prováděné výzkumy dokumentují postupný pokles tohoto jevu, jedná se o významný zásah do každodennosti značné části populace. S uvedeným zjištěním koresponduje i zvýšení vnímané úrovně stresu. Jeho podstatné zvýšení pociťovala přibližně čtvrtina dotazovaných.

📢 Tyto výsledky vyplynuly z výzkumu, v rámci kterého Jiří Remr představil výzkumný nástroj pro měření vnímaného narušení každodenního života v důsledku mimořádných událostí. Výzkum provedl INESAN na vzorku 1 372 respondentů ve věku 15–74 let.

ℹ️ Další výsledky výzkumu si můžete přečíst zde.