Vývoj škály pro měření vnímaného narušení každodenního života