Jaké jsou okolnosti ukončení intra-generační péče?

Okolnosti a důvody změny v charakteru péče se liší mezi péčí intra-generační péče (mezi partnery) a inter-generační. Typické důvody pro změnu intra-generační neformální péče na institucionalizovanou jsou:

a) Fyzická náročnost péče, kdy hlavní pečující přestává péči zvládat. Pokud nejsou v daném místě dostupné relevantní terénní sociální služby, nebo pokud není možnost zapojení dalších subjektů do péče (např. dalších rodinných příslušníků, sousedů), může dojít k vynucené změně ve způsobu péče o seniora.

b) Vyšší kvalita péče. Neformální péče je pochopitelnou první volbou, neboť senior může setrvat ve svém přirozeném prostředí v rámci okruhu svých blízkých. To sice může zvyšovat vnímanou kvalitu života nesoběstačných seniorů, nicméně takovýto způsob péče nemusí automaticky znamenat, že se těmto seniorům dostává vysoký standard péče. Zejména pokud péče vyžaduje provádění některých specializovaných úkonů, může být kvalita péče dokonce významně substandardní.

c) Zhoršený zdravotní stav seniora může vyžadovat provádění specifických úkonů, kterých nemusí být neformální pečující (tedy laik) schopen. Při nedostupnosti specializovaných sociálních služeb a zejména pak v případě omezené dostupnosti domácí zdravotní péče pak nezbývá jiná možnost než zapojit do péče některý z druhů pobytových zařízení.

📢 Výzkum provedl INESAN na vzorku 1 223 hlavních pečujících v rámci projektu „Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče – možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraničí do české praxe“ (reg. č. TL02000531), jehož řešení bylo financováno ze zdrojů Technologické agentury ČR v rámci programu ÉTA.

⚠️ Další výsledky výzkumu si můžete přečíst zde.