Nové vymezení městských prostorů: Občansky orientované poznatky s pomocí stupnice občanské angažovanosti (CES)