Věra Kepková

25. 2. 2024

Debata o nízkotučných mléčných výrobcích: Vyvažování zdraví a chuti při výběru stravy

Naše nedávná studie zkoumala vztah mezi konzumací nízkotučných mléčných produktů a percepcí zdravotního přínosu a senzorické kvality těchto produktů. Analýza odhalila rozmanitost v postojích spotřebitelů, přičemž […]
22. 2. 2024

Dilema: Uzeniny, chuť a volba zdraví

Naše poslední studie se zaměřila na prozkoumání souvislostí mezi konzumací uzenin a hodnocením chuťových kvalit a zdravotního přínosu potravin. Tato analýza odhalila různorodost v postojích a […]
18. 2. 2024

Slané pochutiny vs. zdravé alternativy: Paradox svačinek

V naší nejnovější studii jsme se zaměřili na analýzu stravovacích návyků rozličných demografických skupin, se zvláštním zřetelem na konzumaci slaných snacků a jejich vztah ke zdravému […]
15. 2. 2024

Pohodlí versus zážitek z vaření: Diverzita v potravinových preferencí a její dopad na konzumaci polotovarů

Naše nejnovější studie odhaluje zajímavé postojové vzorce v potravinových preferencích, zvláště se zaměřením na vztah mezi pohodlnou přípravou pokrmů a konzumací nejrůznějších pomazánek a polotovarů. Z výzkumu […]
11. 2. 2024

Paradox obav a přejídání: Vztah mezi obavami z obezity a stravovacími návyky

Výsledky našeho posledního výzkumu dokumentují komplexní vztah mezi obavami z nadváhy a reálnými stravovacími zvyklostmi. Provedená analýza ukazuje, že mezi lidmi, kteří věnují pozornost své váze, […]
8. 2. 2024

Uvědomělé stravování: Jak vnímání zdraví formuje stravovací návyky

Naše nedávno provedená studie objasňuje některé aspekty vztahu mezi vnímaným zdravotním stavem a stravovacími zvyklostmi obecné dospělé populace. Zjištění ukazují, že postoje k jídlu jsou silně […]
4. 2. 2024

Kvalita nebo cena: Výběr potravin dle ekonomické situace

V našem nedávném výzkumu jsme prozkoumávali nákupní chování dospělých obyvatel z různých socioekonomických skupin. Kromě poměrně banálního zjištění, že všechny ekonomické skupiny preferují kladou při výběru […]
1. 2. 2024

Nová definice pohodlí: Inovace v designu koupelen pro seniory

V rámci projektu „Domov za domovem – architektura pobytových sociálních služeb pro seniory zaměřená na ergonomii poskytované péče“ jsme se zaměřili na revoluční změny v designu […]
28. 1. 2024

Ergonomie a bezpečnost: Upřednostňování pohodlí při navrhování pokojů pro seniory

V našem transformačním projektu „Domov za domovem – architektura pobytových sociálních služeb pro seniory zaměřená na ergonomii poskytované péče“ jsme se zabývali zásadní rolí designu interiérů […]
25. 1. 2024

Vytvoření srdce v domovech pro seniory: Důležitost společných prostor

Náš projekt „Domov za domovem – architektura pobytových sociálních služeb pro seniory zaměřená na ergonomii poskytované péče“ osvětlil opomíjený aspekt bydlení seniorů: význam společných prostor. Tyto […]
21. 1. 2024

Nová definice domova: Poznatky z návštěvy 50 zařízení pro seniory

V rámci našeho projektu „Domov za domovem – architektura pobytových sociálních služeb pro seniory zaměřená na ergonomii poskytované péče“ jsme měli jedinečnou příležitost navštívit 50 zařízení […]
18. 1. 2024

Inovace péče o seniory: Dokončení našeho průlomového projektu

S potěšením oznamujeme dokončení našeho tříletého výzkumného projektu „Domov za domovem – architektura pobytových sociálních služeb pro seniory zaměřená na ergonomii poskytované péče“. Tato iniciativa, která […]
14. 1. 2024

Vytváření propojených komunit: Integrace občanské angažovanosti do vývoje chytrých měst

Naše nejnovější studie se zabývá zásadní úlohou občanské angažovanosti při rozvoji chytrých měst. Zdůrazňuje, že je důležité jít nad rámec pouhých technologických inovací. Sladěním technologického pokroku […]
11. 1. 2024

Propojení technologie a komunity: Vhled do inovací v oblasti chytrých měst a občanské participace

Náš nejnovější výzkum nabízí přesvědčivý pohled na to, jak postoje k inovacím v chytrých městech korelují s úrovní občanské angažovanosti. Osoby, které projevují velký zájem o […]
7. 1. 2024

Zkoumání vlivu typů bydlení na občanskou angažovanost: Nový pohled na problematiku občanské angažovanosti

Naše nedávná studie se zabývá často opomíjeným aspektem života ve městech: významným vlivem typů bydlení na občanskou angažovanost. Výsledky odhalují fascinující trend: obyvatelé rodinných domů vykazují […]
4. 1. 2024

Prohloubení našeho porozumění: Vazba k místu jako katalyzátor občanské angažovanosti

Náš nedávný výzkum ukázal přesvědčivou souvislost: čím silnější je vazba jednotlivce na místo jeho bydliště, tím více se angažuje v občanských záležitostech. Tento trend je patrný […]
31. 12. 2023

Síla sounáležitosti: Jak sounáležitost s komunitou podporuje občanskou angažovanost

Náš nejnovější výzkum se zabývá klíčovou otázkou v oblasti rozvoje chytrých měst: Jak ovlivňuje pocit sounáležitosti s komunitou občanskou angažovanost? Zjištění, která jsme odhalili, jsou nejen […]
28. 12. 2023

Zkoumání srdce chytrých měst: Klíčová zjištění ze Škály občanské angažovanosti (CES) v Česku

Na naší cestě za pochopením složitostí rozvoje chytrých měst se jako zásadní prvek ukazuje občanská angažovanost. Náš nejnovější výzkum v Česku, využívající škálu občanské angažovanosti (CES), […]
24. 12. 2023

Nové vymezení městských prostorů: Občansky orientované poznatky s pomocí stupnice občanské angažovanosti (CES)

Jak se pohybujeme ve vyvíjejícím se prostředí městského rozvoje, je jasné, že podstata chytrých měst přesahuje technologie – v zásadě jde o občany. Náš nejnovější výzkum […]
21. 12. 2023

Proměna městského prostoru prostřednictvím občanské angažovanosti: Představujeme CES

Při snaze o vytvoření chytřejšího a propojenějšího městského prostředí je zásadní porozumět pulsu zapojení komunity. Náš průkopnický výzkum vychází ze škály občanské angažovanosti (CES), která je […]
17. 12. 2023

Zkoumání vlivu generace Z na plýtvání potravinami: Hloubkový výzkum našeho experta Jiřího Remra

Jsme rádi, že se s vámi můžeme podělit o to, že náš kolega Jiří Remr, výzkumník v oblasti udržitelných postupů, nedávno představil průlomovou studii o přístupu […]
14. 12. 2023

Rozvoj zdravotní péče prostřednictvím inovací a vzdělávání: Přelomový seminář MVŠO

Připojte se k reflexi úspěšného workshopu „Inovace ve zdravotnictví pro moderní společnost“, který se konal v prostorách MVŠO. Vystoupili zde odborníci z Česka a Izraele a […]
10. 12. 2023

Uchovávání informací o potravinách

Náš průzkum poukazuje na klíčové zjištění: 29 % respondentů je pevně přesvědčeno, že poskytování informací o tom, jak správně skladovat potraviny, může významně pomoci zabránit plýtvání. […]
7. 12. 2023

Vliv doby skladování

Významná část našich respondentů, 25 %, je pevně přesvědčena, že prodloužení doby trvanlivosti potravinářských výrobků může být klíčovou strategií v boji proti plýtvání potravinami. Tento poznatek […]
3. 12. 2023

Flexibilita s funkcí „Best Before“

Náš průzkum zjistil, že 38 % respondentů se domnívá, že je někdy přijatelné jíst potraviny po datu minimální trvanlivosti. Tato statistika poukazuje na diferencované chápání spotřebitelů, […]
30. 11. 2023

Vnímání data použitelnosti

Výsledky průzkumu odhalily opatrný postoj spotřebitelů k datům minimální trvanlivosti, přičemž pouze 12 % z nich se cítí být spokojeno s konzumací potravin po těchto datech. […]
26. 11. 2023

Etikety s datem spotřeby – priorita politiky

Průzkum ukázal přesvědčivou shodu ohledně významu jasného označování dat spotřeby, přičemž 87 % respondentů („spíše ano“ a „rozhodně ano“) uznává jeho úlohu při snižování plýtvání potravinami. […]
23. 11. 2023

„Občas přijatelné“ postoje

Náš průzkum ukázal, že 38 % respondentů považuje za „občas přijatelné“ konzumovat potraviny po datu spotřeby. Toto významné procento odráží flexibilní, avšak opatrný přístup spotřebitelů, který […]
19. 11. 2023

Postoj k datům použitelnosti

Nedávné údaje ukazují, že pouze 12 % lidí si myslí, že je „naprosto v pořádku“ konzumovat potraviny po datu spotřeby, což poukazuje na převažující opatrný přístup […]
15. 11. 2023

Informace o době použitelnosti na obalu

V našem průzkumu 34 % respondentů rozhodně souhlasilo s tím, že jasné informace o datu spotřeby na obalech potravin by pomohly zabránit plýtvání potravinami. Tato významná […]
16. 6. 2023

Výzkum: Rekreační a subsidiární rybolov ve světě

Zajímalo vás někdy, proč lidé po celém světě vlastně chodí rybařit? Jedná se spíše o zábavu a relaxaci v přírodě, nebo si lovem ryb častěji vylepšují […]
13. 6. 2023

Výzkum: Aktivizovat, nebo angažovat?

Důkladná analýza vzájemných vztahů mezi aktivitou seniorů, jejich angažovaností a rizikem sociálního vyloučení ukázala, že účinnější zbraní proti sociálnímu vyloučení je intenzivnější zapojování seniorů do života […]
9. 6. 2023

Výzkum: Jak aktivita a angažovanost ovlivňují riziko sociálního vyloučení seniorů?

V rámci provedeného výzkumu jsme se snažili zjistit, zda aktivizace seniorů může snížit riziko jejich sociálního vyloučení. Z výsledků se přitom ukázalo, že aktivita seniorů skutečně se sociálním […]
6. 6. 2023

Výzkum: Jak zvýšit zapojení seniorů?

Výsledky provedeného výzkumu naznačují, jaké faktory ovlivňují rozhodování seniorů o míře a formě zapojení do veřejné činnosti. Ukázalo se, že z tohoto hlediska jsou zásadní dva činitele. […]
2. 6. 2023

Výzkum: Míra zapojování seniorů do života lokální komunity

V provedeném výzkumu jsme zjišťovali, do jaké míry se senioři angažují v místě, kde bydlí a kde tráví svůj čas. V tomto ohledu jsme sledovali rovněž zájem seniorů o […]
30. 5. 2023

Výzkum: Co ovlivňuje aktivitu seniorů?

Aktivita seniorů zahrnuje vykonávání širokého spektra pohybových i intelektuálních činností. V rámci provedeného výzkumu tedy aktivní senioři pěstují turistiku, podnikají výlety či navštěvují různé druhy vzdělávacích akcí, […]
23. 5. 2023

Výzkum: Riziko sociálního vyloučení seniorů

Riziko sociálního vyloučení seniorů bylo v rámci provedeného výzkumu sledováno pomocí speciálně vytvořeného indexu. Jeho hodnota je založena na celkem devíti ukazatelích, které odrážejí vybrané aspekty sociální […]
2. 5. 2023

Vývoj škály pro měření vnímaného narušení každodenního života

Výsledky uskutečněného výzkumu umožnily také porovnat vnímanou míru narušení každodenního života mezi lidmi, kteří byli pozitivně testováni na covid-19, a ostatními. Ukázalo se však, že tato […]
28. 4. 2023

Vývoj škály pro měření vnímaného narušení každodenního života

Z nedávno uveřejněných výsledků provedeného výzkumu se ukázalo, že jednou z účinných strategií, jak čelit disruptivním událostem, jakou byla pandemie covid-19, je zachovávat si v co […]
25. 4. 2023

Vývoj škály pro měření vnímaného narušení každodenního života

Přibližně polovina dotazovaných poukazovala v souvislosti s pandemií covid-19 na spánkové poruchy, přičemž každý pátý respondent uváděl dokonce zásadní problémy tohoto druhu. Ačkoliv později prováděné výzkumy […]
21. 4. 2023

Vývoj škály pro měření vnímaného narušení každodenního života

V nedávno publikované studii Jiří Remr představil výzkumný nástroj pro měření vnímaného narušení každodenního života v důsledku mimořádných událostí. Z provedeného výzkumu, jehož výsledky nám ještě […]
14. 4. 2023

Nesoběstační senioři: objekt neformální péče, nebo její subjekt?

Výsledky výzkumu ukazují, že mnoho pečujících usiluje o zapojování seniorů do procesu rozhodování o jejich péči. Přestože tento přístup k péči může být přínosný, je třeba […]
10. 4. 2023

Jak se neformální pečující vyrovnávají s ukončením péče?

Závěrečná fáze péče je poznamenána odchodem seniora. To pochopitelně znamená dramatickou změnu ve způsobu života hlavních pečujících, kdy kromě ztráty blízkého (a truchlení) najednou skončí i […]
7. 4. 2023

Jaké jsou okolnosti ukončení inter-generační péče?

Mezigenerační péče znamená poskytování péče starším členům rodiny mladšími členy, obvykle dospělými descendenty. Zatímco neformální péče je v mnoha rodinách přirozenou formou zajištění péče o svého nesoběstačného […]
3. 4. 2023

Jaké jsou okolnosti ukončení intra-generační péče?

Okolnosti a důvody změny v charakteru péče se liší mezi péčí intra-generační péče (mezi partnery) a inter-generační. Typické důvody pro změnu intra-generační neformální péče na institucionalizovanou jsou: […]
31. 3. 2023

Jaké jsou okolnosti ukončení neformální péče?

Přirozenou součástí poskytované péče je také její ukončení. Z výsledků provedeného výzkumu je patrné, že v naprosté většině případů je ukončení péče asociováno se smrtí seniora. Nicméně […]
27. 3. 2023

Jaký je postoj neformálních pečujících k pobytovým zařízením?

Mezi neformálními pečujícími panuje nízká ochota zapojovat do poskytované péče jakákoliv pobytová zařízení. Dokonce lze na základě výsledků výzkumu konstatovat, že v tomto ohledu jsou mnohými pečujícími […]