Sociální, zdravotní a pečovatelské otázky

25. 7. 2023

Možnosti nových způsobů detekce násilí a zneužívání seniorů.

Souhrnná výzkumná zpráva je jedním z výstupů projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“, který byl podpořen Ministerstvem vnitra ČR. Projekt byl řešen v období 2021–2022.
11. 11. 2022

Potřeby pečujících jako východisko pro evaluaci příslušných intervencí

https://www.researchgate.net/publication/313880293_Potreby_pecujicich_jako_vychodisko_pro_evaluaci_prislusnych_intervenci
11. 11. 2022

Využití Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví u pacientů s artrózou kolenního a kyčelního kloubu

https://www.researchgate.net/publication/321158924_Vyuziti_Mezinarodni_klasifikace_funkcnich_schopnosti_disability_a_zdravi_u_pacientu_s_artrozou_kolenniho_a_kycelniho_kloubu
11. 11. 2022

What caregivers need?

https://www.researchgate.net/publication/360824022_What_caregivers_need
11. 11. 2022

Conducting gender-sensitive needs assessment. The case of caregivers needs

https://www.researchgate.net/publication/360668189_Conducting_gender-sensitive_needs_assessment_The_case_of_caregivers_needs
11. 11. 2022

The needs of caregivers

https://www.researchgate.net/publication/329216912_The_needs_of_caregivers
11. 11. 2022

Potřeby pečujících

https://www.researchgate.net/publication/352716862_Potreby_pecujicich
11. 11. 2022

Předpoklady a bariéry sdílené péče v Česku z pohledu domácností pečujících o nesoběstačného seniora

Kapitola uzavírá souhrn poznatků týkajících se dlouhodobé sociálně-zdravotní péče o nesoběstačné seniory. Kapitola shrnuje některá zjištění z primárního výzkumu provedeného na reprezentativním vzorku neformálních pečujících v Česku. Její zaměření doplňuje výše uváděné informace o dlouhodobé péči zahrnující zahraniční praxi ve vybraných zemích a reflexi systémů dlouhodobé sociálně-zdravotní péče z pohledu vybraných expertů.
11. 11. 2022

Výzkum sousedských vztahů a postojů k sociálnímu bydlení

https://www.researchgate.net/publication/361589892_Vyzkum_sousedskych_vztahu_a_postoju_k_socialnimu_bydleni
11. 11. 2022

Udržitelné bydlení pro seniory

https://www.researchgate.net/publication/361468623_Udrzitelne_bydleni_pro_seniory
11. 11. 2022

Informal caregiving as a touchstone of family bonds

https://www.researchgate.net/publication/364039729_Informal_caregiving_as_a_touchstone_of_family_bonds
23. 5. 2022

Vulnerability to Abuse Screening Scale (VASS)

Leták popisuje dílčí zjištění z řešení projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“. Charakterizuje jednotlivé aspekty popisující vyhýbání se či naopak náklonost respondentů k rodinným příslušníkům. Prezentován je index vyhýbavosti (ECR-R), který definuje míru, do jaké se respondenti vyhýbají kontaktu a komunikaci s rodinnými příslušníky.   Pro stažení klikněte ZDE.
23. 5. 2022

Index generalizované úzkostné poruchy (GAD-7)

Leták popisuje dílčí zjištění z řešení projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“. Charakterizuje situace, které determinují úzkost respondentů a popisuje jejich výskyt v rámci zkoumaného vzorku respondentů. Prezentován je index generalizované úzkostné poruchy (GAD-7), který definuje míru úzkosti respondentů.
23. 5. 2022

Současná situace seniorů – intelekt

Leták popisuje dílčí zjištění z řešení projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“. Charakterizuje postoje a chování respondentů, na kterém je založeno hodnocení intelektu. […]
23. 5. 2022

Index úzkostnosti (ECR-R)

Leták popisuje dílčí zjištění z řešení projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“. Charakterizuje jednotlivé aspekty popisující pocit úzkosti v souvislosti s rodinným prostředím. Prezentován je index úzkostnosti (ECR-R), který definuje míru úzkosti respondentů týkající se rodinných vztahů a směřování těchto vztahů.
23. 5. 2022

Index vyhýbavosti (ECR-R)

Leták popisuje dílčí zjištění z řešení projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“. Charakterizuje jednotlivé aspekty popisující pocit úzkosti v souvislosti s rodinným prostředím. Prezentován je index úzkostnosti (ECR-R), který definuje míru úzkosti respondentů týkající se rodinných vztahů a směřování těchto vztahů.
23. 5. 2022

Vztahy v rodině

Leták popisuje dílčí zjištění z řešení projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“. Prezentuje jednotlivé situace, které popisují vztahy v rodině a vztahy mezi […]
23. 5. 2022

Index of Family Relations (IFR)

Leták popisuje dílčí zjištění z řešení projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“.
23. 5. 2022

Kontakt seniorů se sociálním okolím

Leták popisuje dílčí zjištění z řešení projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“.
23. 5. 2022

Index ZBI (Zarit Burden Interview)

Leták popisuje dílčí zjištění z řešení projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“.
23. 5. 2022

Lubben Social Network Scale – sousedé

Leták popisuje dílčí zjištění z řešení projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“.
23. 5. 2022

Současná situace seniorů – emoční stabilita

Leták popisuje dílčí zjištění z řešení projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“.   Pro stažení klikněte ZDE.
23. 5. 2022

Současná situace seniorů – svědomitost

Leták popisuje dílčí zjištění z řešení projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“.   Pro stažení klikněte ZDE.
23. 5. 2022

Současná situace seniorů – přívětivost

Leták popisuje dílčí zjištění z řešení projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“.   Pro stažení klikněte ZDE.
23. 5. 2022

Současná situace seniorů – extraverze

Leták popisuje dílčí zjištění z řešení projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“.   Pro stažení klikněte ZDE. 
23. 5. 2022

Sociální konformita

Leták popisuje dílčí zjištění z řešení projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“.   Pro stažení klikněte ZDE .
23. 5. 2022

Lubben Social Network Scale – rodina

Leták popisuje dílčí zjištění z řešení projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“.
19. 5. 2022

Současné využívání poradenských služeb v oblasti domácího násilí v kontextu ostatních služeb

Leták popisuje dílčí zjištění z řešení projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“. Charakterizuje současnou míru využívání poradenských služeb v oblasti domácího násilí a […]
19. 5. 2022

Míra samostatnosti seniorů z pohledu zdravotního stavu

Leták popisuje dílčí zjištění z řešení projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“. Charakterizuje zdravotní stav respondentů (seniorů), prezentuje sebehodnocení respondentů z hlediska jejich fyzického a psychického stavu a popisuje jejich míru samostatnosti, resp. závislosti da ostatních.
19. 5. 2022

Geriatrická škála deprese (GDS-15)

Leták popisuje dílčí zjištění z řešení projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“. Charakterizuje situace, které determinují depresivní stav respondentů a popisuje jejich výskyt v rámci zkoumaného vzorku respondentů. Prezentována je geriatrická škála deprese (GDS-15), která definuje míru depresivity respondentů.
5. 5. 2021

Diagnostické a tréninkově-rehabilitační rozšíření automobilového trenažéru pro osoby po poškození mozku

Jedná se o výsledek typu "užitný vzor", který byl vytvořen v rámci projektu Zpátky za volant – Diagnostický a rehabilitační nástroj pro osoby po poškození mozku.
5. 5. 2021

Dlouhodobá péče nejen v České republice

Monografie identifikuje klíčové problémy, které brání rozvoji dlouhodobé péče o seniory a handicapované osoby v České republice.  Na základě výsledků terénního šetření mezi pečujícími osobami v ČR a dotazníkového šetření mezi poskytovateli služeb dlouhodobé péče ve vybraných evropských zemích navrhuje řešení, jež by měla pomoci odstranit existující nedostatky a naplnit priority Národního plánu rozvoje sociálních služeb, a to do roku 2025.
4. 5. 2021

Formy sdílené péče

Leták informuje o dílčích zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. TL02000531 „Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče – možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraniční do české praxe“.
4. 5. 2021

Časová náročnost péče o seniora v domácnosti

Leták informuje o dílčích zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. TL02000531 „Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče – možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraniční do české praxe“.
4. 5. 2021

Charakteristika péče o seniora v domácnosti

Leták informuje o dílčích zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. TL02000531 „Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče – možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraniční do české praxe“.
4. 5. 2021

Potřeby seniorů, pečujících a poskytovatelů terénních služeb z hlediska ICT

Název projektu: TL0300611 „Inteligentní systém péče o seniory“ Rok: 2020 Autor/autoři: Mgr. Kristýna BernáškováMgr. Anna FrancováJiří Schlanger Popis: Tato souhrnná výzkumná zpráva za rok 2020 je […]
4. 5. 2021

Manuál řidičské rehabilitace osob s poškozením mozku pro pracovníky neurorehabilitačních pracovišť

Název a číslo projektu: TJ02000036 „Zpátky za volant– Diagnostický a rehabilitační nástroj pro osoby po poškození mozku“ Rok: 2020 Autor/autoři: Mgr. Kristýna BernáškováMgr. Anna FrancováBc. Eliška […]
4. 5. 2021

Technická zpráva z etapy vývoje 3

Název a číslo projektu: TJ02000036: „Zpátky za volant – Diagnostický a rehabilitační nástroj pro osoby po poškození mozku“ Rok: 2020 Autor/autoři: Ing. Michaela Hourová,Ing. et Ing. […]
4. 5. 2021

Technická zpráva etapy vývoje 2

Název a číslo projektu: TJ02000036: „Zpátky za volant – Diagnostický a rehabilitační nástroj pro osoby po poškození mozku“ Rok: 2020 Autor/autoři: Ing. Michaela HourováIng. et Ing. […]
4. 5. 2021

Senioři jako objekt péče a subjekt péče

Leták informuje o dílčích zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. TL02000531 „Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče – možnosti promítnutí inovativních […]
4. 5. 2021

Důvody pro institucionalizovanou péči o nesoběstačné seniory

Leták informuje o dílčích zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. TL02000531 „Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče – možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraniční do české praxe“.
4. 5. 2021

Zdravotní stav pečujících jako předpoklad poskytované péče

Leták informuje o dílčích zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. TL02000531 „Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče – možnosti promítnutí inovativních […]
4. 5. 2021

Míra zátěže spojené s péčí o seniora v domácnosti

Leták informuje o dílčích zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. TL02000531 „Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče – možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraniční do české praxe".
4. 5. 2021

Technická zpráva z etapy vývoje 1

Název a číslo projektu: TJ02000036: „Zpátky za volant – Diagnostický a rehabilitační nástroj pro osoby po poškození mozku“ Rok: 2019 Autor/autoři: Ing. Michaela HourováIng. et Ing. […]
27. 1. 2021

Souhrnná výzkumná zpráva (Vsouhrn) pro projekt TL02000101: Efektivnější domácí hospicová péče v Česku

Zpráva prezentuje výsledky dosažené v prvním roce řešení projektu č. TL02000101 s názvem „Efektivnější domácí hospicová péče v Česku“. Hlavním záměrem realizovaného výzkumného šetření, ze kterého tato zpráva vychází, bylo postihnout současný stav zařízení poskytujících mobilní specializovanou paliativní péči a potřeby pracovníků těchto zařízení ve vztahu k plánování služeb a time-managementu.
21. 10. 2020

Hodnocení rizika onemocnění rakovinou kůže

Software umožňuje měřit vnímané riziko a závažnost onemocnění rakovinou kůže z pohledu jednotlivce a na základě toho poskytuje souhrnný pohled jednotlivce na riziko a závažnost onemocnění rakovinou kůže prezentovaný na základě indexu rizika onemocnění rakovinou kůže.
21. 10. 2020

Diagnostika zdravotní uvědomělosti

Software umožňuje diagnostikovat míru zdravotní uvědomělosti konkrétních jednotlivců. Aplikace je navržena jako sebehodnotící nástroj, který na základě sady indikátorů umožňuje měřit čtyři dimenze zdravotní uvědomělosti, a to celkovou bdělost, sebe-uvědomění vlastního zdravotního stavu, míru zapojení a intenzitu sledování vlastního zdravotního stavu.
21. 10. 2020

Diagnostika sebeobhajování pacientů

Software měří intenzitu sebeobhajování pacientů, tzn. jejich přístup k léčbě navržené jejich praktickým lékařem. Sebeobhajoba pacientů vychází ze tří dimenzí (míra informovanosti o relevantním onemocnění, schopnost vyjádřit vlastní názor na dané onemocnění a jeho léčbu a schopnost a intenzita odmítání léčby navržené praktickým lékařem).
22. 4. 2020

Ochota obyvatel ČR dodržovat doporučení lékaře

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.6.02.2014.221.021 s názvem „Zdravotní uvědomělost obyvatel České republiky“. Článek identifikuje postoje a chování obyvatel ČR ve vztahu k vlastnímu zdravotnímu stavu.
8. 1. 2020

Souhrnná výzkumná zpráva projektu č. TJ02000036: „Zpátky za volant – Diagnostický a rehabilitační nástroj pro osoby po poškození mozku“ za rok 2020

Souhrnná výzkumná zpráva za rok 2020 je jedním z výstupů projektu č. TJ02000036 „Zpátky za volant – Diagnostický a rehabilitační nástroj pro osoby po poškození mozku“ řešeného v rámci veřejné soutěže ZÉTA 2, konkrétně části řešení projektu zabývající se testováním kognitivních schopností ve vztahu k řízení na automobilovém trenažéru.