Index úzkostnosti (ECR-R)

Leták popisuje dílčí zjištění z řešení projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“. Charakterizuje jednotlivé aspekty popisující pocit úzkosti v souvislosti s rodinným prostředím. Prezentován je index úzkostnosti (ECR-R), který definuje míru úzkosti respondentů týkající se rodinných vztahů a směřování těchto vztahů.   Pro stažení klikněte ZDE.

Celý článek

Potřeby seniorů, pečujících a poskytovatelů terénních služeb z hlediska ICT

Název projektu: TL0300611 „Inteligentní systém péče o seniory“ Rok: 2020 Autor/autoři: Mgr. Kristýna BernáškováMgr. Anna FrancováJiří Schlanger Popis: Tato souhrnná výzkumná zpráva za rok 2020 je jedním z výstupů projektu č. TL0300611 „Inteligentní systém péče o seniory“ řešeného v rámci veřejné soutěže ÉTA 3, konkrétně části projektu zaměřené na potřeby seniorů a poskytovatelů sociálních služeb […]

Celý článek

Manuál řidičské rehabilitace osob s poškozením mozku pro pracovníky neurorehabilitačních pracovišť

Název a číslo projektu: TJ02000036 „Zpátky za volant– Diagnostický a rehabilitační nástroj pro osoby po poškození mozku“ Rok: 2020 Autor/autoři: Mgr. Kristýna BernáškováMgr. Anna FrancováBc. Eliška Burdová Popis: Klíčová slova: brain injury; psychology; neurology; hardware; software; biomedicine; cognitive testing; driving simulator; car driving; ergotherapy; rehabilitation; cerebrovascular accident; TBI; stroke; traumatic brain injury Odkaz: ZDE

Celý článek

Technická zpráva z etapy vývoje 3

Název a číslo projektu: TJ02000036: „Zpátky za volant – Diagnostický a rehabilitační nástroj pro osoby po poškození mozku“ Rok: 2020 Autor/autoři: Ing. Michaela Hourová,Ing. et Ing. Jan Hejda Ph.D.Bc. Jan HýblIng. Petr Volfdoc. Ing. Patrik Kutílek, Ph.D. Popis: Tato technická zpráva popisuje finální etapu vývoje Funkčního vzorku diagnostického a tréninkového zařízení pro osoby po poškození […]

Celý článek

Technická zpráva etapy vývoje 2

Název a číslo projektu: TJ02000036: „Zpátky za volant – Diagnostický a rehabilitační nástroj pro osoby po poškození mozku“ Rok: 2020 Autor/autoři: Ing. Michaela HourováIng. et Ing. Jan Hejda Ph.D.Bc. Jan HýblIng. Petr Volfdoc. Ing. Patrik Kutílek, Ph.D. Popis: Tato technická zpráva popisuje druhou etapu vývoje Funkčního vzorku diagnostického a tréninkového zařízení pro osoby po poškození […]

Celý článek

Technická zpráva z etapy vývoje 1

Název a číslo projektu: TJ02000036: „Zpátky za volant – Diagnostický a rehabilitační nástroj pro osoby po poškození mozku“ Rok: 2019 Autor/autoři: Ing. Michaela HourováIng. et Ing. Jan Hejda Ph.D.Bc. Jan HýblIng. Petr Volfdoc. Ing. Patrik Kutílek, Ph.D. Popis: Tato technická zpráva popisuje první etapu vývoje Funkčního vzorku diagnostického a tréninkového zařízení pro osoby po poškození […]

Celý článek

Diagnostika zdravotní uvědomělosti

Software umožňuje diagnostikovat míru zdravotní uvědomělosti konkrétních jednotlivců. Aplikace je navržena jako sebehodnotící nástroj, který na základě sady indikátorů umožňuje měřit čtyři dimenze zdravotní uvědomělosti, a to celkovou bdělost, sebe-uvědomění vlastního zdravotního stavu, míru zapojení a intenzitu sledování vlastního zdravotního stavu.

Celý článek

Diagnostika sebeobhajování pacientů

Software měří intenzitu sebeobhajování pacientů, tzn. jejich přístup k léčbě navržené jejich praktickým lékařem. Sebeobhajoba pacientů vychází ze tří dimenzí (míra informovanosti o relevantním onemocnění, schopnost vyjádřit vlastní názor na dané onemocnění a jeho léčbu a schopnost a intenzita odmítání léčby navržené praktickým lékařem).

Celý článek

Ochota obyvatel ČR dodržovat doporučení lékaře

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.6.02.2014.221.021 s názvem „Zdravotní uvědomělost obyvatel České republiky“. Článek identifikuje postoje a chování obyvatel ČR ve vztahu k vlastnímu zdravotnímu stavu.

Celý článek