Technická zpráva z etapy vývoje 1

Název a číslo projektu:TJ02000036: „Zpátky za volant – Diagnostický a rehabilitační nástroj pro osoby po poškození mozku“
Rok:2019
Autor/autoři:Ing. Michaela Hourová
Ing. et Ing. Jan Hejda Ph.D.
Bc. Jan Hýbl
Ing. Petr Volf
doc. Ing. Patrik Kutílek, Ph.D.
Popis:Tato technická zpráva popisuje první etapu vývoje Funkčního vzorku diagnostického a tréninkového zařízení pro osoby po poškození mozku (projekt č. TJ02000036) zaměřenou na volbu technologií pro záznam parametrů ke kvantitativnímu hodnocení zdravotního stavu monitorovaných subjektů. V rámci této etapy byly zevrubně analyzovány možnosti a způsoby monitoringu fyzikálních a medicínských dat potřebných pro určení zdravotního stavu a řidičských schopností testovaného subjektu. Zpráva popisuje výběr a návrh vlastností tréninkového a výukového softwaru, softwaru pro sběr a simulaci dat a softwaru pro zpracování dat. Výběr je zaměřen na volbu vhodných fyzikálních a medicínských veličin, které požadované zařízení, resp. software, musí umožnit zaznamenat a následně předzpracovat a zpracovat pro následné odborné zhodnocení. Je tedy podrobněji popsána, s ohledem na aplikaci v praxi, podoba, resp. možnosti systémů pro monitoring fyziologických dat, pohybů končetin a pohybů očí.
Klíčová slova:
brain injury; traumatic brain injury; neurology; TBI; hardware; software; stroke; cerebrovascular accident; rehabilitation; ergotherapy; biomedicine; psychology; car driving; driving simulator; cognitive testing
Odkaz:ZDE