Souhrnná výzkumná zpráva projektu č. TJ02000036: „Zpátky za volant – Diagnostický a rehabilitační nástroj pro osoby po poškození mozku“ za rok 2020

Název: Testy kognitivních funkcí nutných pro řízení automobilu Rok: 12/2020 Autor/autoři: Mgr. Kristýna BernáškováMgr. Anna Francová Popis: Tato souhrnná výzkumná zpráva za rok 2020 je jedním z výstupů projektu č. TJ02000036 „Zpátky za volant– Diagnostický a rehabilitační nástroj pro osoby po poškození mozku“ řešeného v rámci veřejné soutěžeZÉTA 2, konkrétně části řešení projektu zabývající se […]

Celý článek

Souhrnná výzkumná zpráva projektu č. TJ02000036: „Zpátky za volant – Diagnostický a rehabilitační nástroj pro osoby po poškození mozku“ za rok 2019

Název: Analýza náročnosti dopravních situací Rok: 12/2019 Autor/autoři: Mgr. Kristýna BernáškováMgr. Anna FrancováMgr. Hana RůžičkaBc. Sára Havlíková Popis: Tato souhrnná výzkumná zpráva za rok 2019 je jedním z výstupů projektu č. TJ02000036 „Zpátky za volant– Diagnostický a rehabilitační nástroj pro osoby po poškození mozku“ řešeného v rámci veřejné soutěžeZÉTA 2, konkrétně části řešení projektu zabývající […]

Celý článek

Subjektivní hodnocení zdravotního stavu seniorů

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. TD03000156 s názvem „Preference seniorů a realita jejich ekonomické situace v komparaci s činností municipalit v rámci programu aktivního stárnutí“. Článek se zaměřuje na subjektivní hodnocení zdravotního stavu českých seniorů, s ohledem na jejich ekonomickou situaci a věk.

Celý článek

Volný čas seniorů a zájem o volnočasové akce

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. TD03000156 s názvem „Preference seniorů a realita jejich ekonomické situace v komparaci s činností municipalit v rámci programu aktivního stárnutí“. Článek shrnuje poznatky získané metodou osobního dotazování čítající 724 validních případů a je zaměřen na to, jak senioři tráví volný čas a o které volnočasové akce jeví největší zájem.

Celý článek

Rizikové životní situace přispívající k sociálnímu vyloučení seniorů

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření týkající se vybraných aspektů péče o seniory z hlediska sociálního začleňování. Analýza výsledků výzkumného šetření identifikovala šest rizikových skupin faktorů ovlivňujících sociální vyloučení seniorů. Pozornost byla věnována zejména pravděpodobnosti výskytu vybraných rizikových faktorů u seniora v následujícím roce.

Celý článek

Vnímání nejbližšího sociálního okolí z pohledu seniora

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření týkající se vybraných aspektů péče o seniory z hlediska sociálního začleňování. Výsledky provedené analýzy přinášejí poznatky o vnímání osob v nejbližším sociálním okolí samotnými seniory, resp. do jaké míry jsou osoby z nejbližšího sociálního okolí schopny a ochotné respektovat názory a přání seniorů.

Celý článek

Sebehodnocení zdravotního stavu

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření týkající se vybraných aspektů péče o seniory z hlediska sociálního začleňování. Výsledky provedeného šetření prezentují hodnocení zdravotního stavu z pohledu seniorů. Pozornost byla věnována zejména okolnostem, které mohou do určité míry ovlivňovat sebehodnocení seniorů. Rovněž se analýza zaměřila na diference ve vnímání zdravotního stavu z hlediska vybraných charakteristik, kterými byl zejména věk, místo bydliště, měsíční příjem domácnosti a ekonomická aktivita respondenta.

Celý článek

Využívané a preferované sociální služby z pohledu seniorů

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření týkající se vybraných aspektů péče o seniory z hlediska sociálního začleňování. Analyzovaná data přinášejí informace týkající se využívání vybraných sociálních služeb z pohledu seniorů. Pozornost byla rovněž věnována sociálním službám, které by senioři chtěli využívat i v budoucnu.

Celý článek