Využívané a preferované sociální služby z pohledu seniorů

Součástí péče o seniory z hlediska sociálního začleňování jsou nepochybně sociální služby. V rámci provedeného výzkumu byla pozornost věnována nejen vybraným sociálním službám dle definice zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ale i dalším službám, které tento zákon nepostihuje. Význam sociálních služeb v souvislosti se stárnoucí populací roste a současný zájem o tyto služby nelze považovat za nevýznamný, zejména pak mezi staršími seniory, kteří se stávají méně soběstační a vyžadují podporu ať již ze strany svého okolí či ze strany institucí.

Celý článek

Nejčastěji využívané volnočasové aktivity z pohledu seniorů

Součástí péče o seniory z hlediska sociálního začleňování je nepochybně zabezpečení takových služeb, které seniorům pomohou nejen v obtížných životních či zdravotních situacích, ale také zajištění služeb zaměřených na zkvalitnění života seniorů, tj. volnočasové aktivity. Podpora zájmu o tyto služby a jejich dostupnost se jeví jako účinný prvek začleňování seniorů do společnosti.

Celý článek

Vnímání rizika vzniku rakoviny kůže osobami vystavenými rizikovým faktorům

Existuje několik hlavních faktorů, které souvisejí se zvýšeným rizikem vzniku rakoviny kůže. Na jedné straně je to dědičnost a věk, na straně druhé životní styl. Rizikovým faktorem je zejména vystavování se slunečnímu záření, zvláště je-li doprovázeno spálením kůže. Podle posledních poznatků pak není sporu o tom, že riziko vzniku rakoviny kůže zvyšuje také solární opalování.

Celý článek

Vnímání osvětových kampaní melanomu kůže obyvateli ČR

Počet zhoubných kožních melanomů narůstá, za posledních 40 let se jejich výskyt v ČR znásobil sedmkrát. To vede zdravotní pojišťovny, dermatology i producenty dermokosmetiky k pořádání kampaní, jejichž cílem je upozornit na nebezpečí výskytu rakoviny kůže a apelovat na důslednou prevenci. V rámci těchto kampaní mohou lidé nejen získat informace o povaze nemoci, ale také podstoupit vyšetření.

Celý článek

Hodnocení ekonomické situace domácnosti seniora

Jedním z aspektů péče o seniory a jejich schopnosti sociálního začleňování je ekonomická situace jejich domácnosti. Finanční prostředky jsou významným faktorem jejich soběstačnosti a nezávislosti. Díky nim mohou žít dle vlastních představ a do určité míry se nijak neomezovat..

Celý článek