Technická zpráva etapy vývoje 2

Název a číslo projektu: TJ02000036: „Zpátky za volant – Diagnostický a rehabilitační nástroj pro osoby po poškození mozku“
Rok: 2020
Autor/autoři: Ing. Michaela Hourová
Ing. et Ing. Jan Hejda Ph.D.
Bc. Jan Hýbl
Ing. Petr Volf
doc. Ing. Patrik Kutílek, Ph.D.
Popis: Tato technická zpráva popisuje druhou etapu vývoje Funkčního vzorku diagnostického a tréninkového zařízení pro osoby po poškození mozku. Součástí zprávy je popis specifikace elektronických snímačů, dalších elektronických součástí, parametrů výpočetní techniky pro zpracování měřených dat, návrh algoritmů a návrh konstrukčního uspořádání. Součástí zprávy je doporučení pro úpravy a optimalizaci konstrukce a software. Návrhy představují původní výsledky vývoje, tj. inovativní návrhy pro odbornou prezentaci.
Klíčová slova: brain injury; traumatic brain injury; neurology; TBI; hardware; software; stroke; cerebrovascular accident; rehabilitation; ergotherapy; biomedicine; psychology; car driving; driving simulator; cognitive testing
Odkaz: ZDE