Potřeby seniorů, pečujících a poskytovatelů terénních služeb z hlediska ICT

Název projektu: TL0300611 „Inteligentní systém péče o seniory“
Rok: 2020
Autor/autoři: Mgr. Kristýna Bernášková
Mgr. Anna Francová
Jiří Schlanger
Popis: Tato souhrnná výzkumná zpráva za rok 2020 je jedním z výstupů projektu č. TL0300611 „Inteligentní systém péče o seniory“ řešeného v rámci veřejné soutěže ÉTA 3, konkrétně části projektu zaměřené na potřeby seniorů a poskytovatelů sociálních služeb z hlediska ICT. Hlavním cílem této zprávy je shrnout zjištění a výsledky této části projektu. V této zprávě byla výzkumná pozornost zaměřena na identifikaci populace seniorů využívajících ICT z hlediska péče a možnosti formální a neformální péče. Ve větším detailu se pak zpráva zaměřila na motivátory využívání těchto technologií a bariéry, které mohou využívání těchto technologií naopak bránit.
Klíčová slova: senioři; ICT; poskytování služeb; potřeby; terénní služby; asistivní technologie; stárnutí
Odkaz: ZDE