Dlouhodobá péče nejen v České republice

Název projektu: TL02000531: „Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče – možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraničí do české praxe“
Rok:2021
Autor/autoři:doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. a kol.
Popis:Monografie identifikuje klíčové problémy, které brání rozvoji dlouhodobé péče o seniory a handicapované osoby v České republice.  Na základě výsledků terénního šetření mezi pečujícími osobami v ČR a dotazníkového šetření mezi poskytovateli služeb dlouhodobé péče ve vybraných evropských zemích navrhuje řešení, jež by měla pomoci odstranit existující nedostatky a naplnit priority Národního plánu rozvoje sociálních služeb, a to do roku 2025.
Odkaz:ZDE