Dlouhodobá péče nejen v České republice

ABSTRAKT

Monografie identifikuje klíčové problémy, které brání rozvoji dlouhodobé péče o seniory a handicapované osoby v České republice.  Na základě výsledků terénního šetření mezi pečujícími osobami v ČR a dotazníkového šetření mezi poskytovateli služeb dlouhodobé péče ve vybraných evropských zemích navrhuje řešení, jež by měla pomoci odstranit existující nedostatky a naplnit priority Národního plánu rozvoje sociálních služeb, a to do roku 2025.

 

KE STAŽENÍ:

https://www.rilsa.cz/download/dlouhodoba-pece-nejen-v-ceske-republice/?wpdmdl=9916&refresh=63acc5c5e5cb31672267205