Technická zpráva z etapy vývoje 3

Název a číslo projektu: TJ02000036: „Zpátky za volant – Diagnostický a rehabilitační nástroj pro osoby po poškození mozku“
Rok: 2020
Autor/autoři: Ing. Michaela Hourová,
Ing. et Ing. Jan Hejda Ph.D.
Bc. Jan Hýbl
Ing. Petr Volf
doc. Ing. Patrik Kutílek, Ph.D.
Popis: Tato technická zpráva popisuje finální etapu vývoje Funkčního vzorku diagnostického a tréninkového zařízení pro osoby po poškození mozku. Součástí zprávy je popis výsledků dané etapy vývoje, tj. konečné verze funkčního vzorku, tj. specifikaci úprav elektronických snímačů, dalších elektronických součástí, parametrů výpočetní techniky pro předzpracování a zpracování měřených dat, konstrukčního uspořádání, a to v souladu s předpokladem sériové výroby.
Klíčová slova: brain injury; traumatic brain injury; neurology; TBI; hardware; software; stroke; cerebrovascular accident; rehabilitation; ergotherapy; biomedicine; psychology; car driving; driving simulator; cognitive testing
Odkaz: ZDE