Diagnostika zdravotní uvědomělosti

Název:Diagnostika zdravotní uvědomělosti 
Rok: 2014
Autor/autoři:Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA
Ing. Otakar Ďurďa
Popis:Software umožňuje diagnostikovat míru zdravotní uvědomělosti konkrétních jednotlivců. Aplikace je navržena jako sebehodnotící nástroj, který na základě sady indikátorů umožňuje měřit čtyři dimenze zdravotní uvědomělosti, a to celkovou bdělost, sebe-uvědomění vlastního zdravotního stavu, míru zapojení a intenzitu sledování vlastního zdravotního stavu. Software srovnává individuální skóre s hodnotami benchmarků pro českou populaci a umožňuje tak identifikovat významné odchylky v přístupu testovaných osob k vlastnímu zdraví.
Odkaz: ZDE

ID: 4.018.8.01, RIV/24759384:_/14:04018801