Souhrnná výzkumná zpráva projektu č. TJ02000036: „Zpátky za volant – Diagnostický a rehabilitační nástroj pro osoby po poškození mozku“ za rok 2020

Název:Testy kognitivních funkcí nutných pro řízení automobilu
Rok:12/2020
Autor/autoři:Mgr. Kristýna Bernášková
Mgr. Anna Francová
Popis:Tato souhrnná výzkumná zpráva za rok 2020 je jedním z výstupů projektu č. TJ02000036 „Zpátky za volant
– Diagnostický a rehabilitační nástroj pro osoby po poškození mozku“ řešeného v rámci veřejné soutěže
ZÉTA 2, konkrétně části řešení projektu zabývající se testováním kognitivních schopností ve vztahu k řízení
na automobilovém trenažéru. Hlavním cílem této zprávy je shrnout zjištění a výsledky této části projektu.
Výzkumná pozornost byla zaměřena na význam kognitivních schopností v řízení na automobilovém
trenažéru, možnosti jejich hodnocení a zdůvodnění výběru konkrétních testů, které byly použity v projektu.
Klíčová slova:kognitivní funkce; exekutivní funkce; řízení auta; řidičské chování; kognice; psychologie
Odkaz:ZDE