The needs of caregivers

ABSTRAKT

Tento článek identifikuje potřeby neformálních pečujících, tj. těch, kteří poskytují pomoc starším členům svých rodin, kteří jsou nesoběstační a nemohou vykonávat základní činnosti každodenního života. Výsledky vycházejí z explorativní studie, která byla provedena v roce 2017. Výzkum využíval hloubkové rozhovory s 62 hlavními pečujícími. Celkem bylo identifikováno 76 různých potřeb, které byly následně seskupeny do devíti kategorií a podrobně popsány. Identifikované potřeby mohou sloužit jako zdroj kritérií pro vyhodnocování perspektivních intervencí zaměřených na pečující.

 

KLÍČOVÁ SLOVA:

neformální péče; psychologické potřeby; pečovatelská zátěž; vzdělávací potřeby; zdravotní potřeby

 

KE STAŽENÍ:

https://www.researchgate.net/publication/329216912_The_needs_of_caregivers