Zdravotní stav pečujících jako předpoklad poskytované péče