Methodological Peculiarities of Needs Assessment

ABSTRAKT

Článek se zaměřuje na důležitost potřeb, které jsou zde chápány jako kritérium pro vyhodnocení užitečnosti intervenčních programů. Text navrhuje použitelný koncepční rámec toho, jaká evidence by měla být shromažďována. Dále identifikuje roli potřeb v rámci teorie změny, kterou představuje obecný logický model, a nakonec poukazuje na klíčovou situaci, kdy kritérium užitečnosti může úspěšně doplnit jiná hodnotící kritéria, jakými jsou zejména relevance a účinnost. Rozlišení potřeb od podobných konstruktů, jako jsou přání, preference a poptávka, je analyzováno a dokumentováno na názorných příkladech ze studie, která se zaměřila na potřeby neformálních pečujících, kteří se starají o nesoběstačné seniory přímo v domácnostech. Kromě toho je upozorněno na klíčové metodologické zvláštnosti systematického procesu identifikace, analýzy a hodnocení potřeb.

 

KLÍČOVÁ SLOVA:

vyhodnocení potřeb; užitečnost; evaluace; neformální péče; sociální služby; potřeby

 

KE STAŽENÍ:

https://www.researchgate.net/publication/343833077_Methodological_Peculiarities_of_Needs_Assessment