Relevance of selected measures in transition to a circular economy: The case of the Czech Republic

ABSTRAKT

K urychlení přechodu na oběhové hospodářství použily evropské členské státy širokou škálu politických nástrojů. Na základě míry recyklace a účasti veřejnosti na recyklaci se zdá, že i Česko je na cestě k oběhovému hospodářství. Ekologický efekt politických nástrojů (např. propagačních a vzdělávacích kampaní) se však brzy vyčerpá, protože míra recyklace již výrazně neroste. Přesvědčení třídiči již efektivně třídí; je však otázkou, jak motivovat chronické netřídiče ke zvýšení jejich účasti na recyklaci. Článek zkoumá vliv sociálních norem a sociálního prostředí ve snaze vysvětlit recyklační chování. Kromě toho je povědomí o možnostech a programech třídění odpadu považováno za důležitou proměnnou, která určuje, jak se netřídiči chovají, pokud jde o recyklaci.

 

KLÍČOVÁ SLOVA:

třídění; společenské normy; sociální prostředí; povědomí o třídění; osvětové a vzdělávací kampaně

 

KE STAŽENÍ:

https://www.researchgate.net/publication/324454406_Relevance_of_selected_measures_in_transition_to_a_circular_economy_The_case_of_the_Czech_Republic