Peer-program a mini-multidisciplinární tým v Anabell. Závěrečná evaluační zpráva