Postoje obyvatel ČR ke vzdělávání a rekvalifikaci (CZ.6.04.2013.221.007)

V rámci řešení projektu byla pozornost věnována rovněž metodám hodnocení vzdělávací činnosti. Nejrozšířenější metodou v oblasti vzdělávání je Kirkpatrickův čtyř-úrovňový model, který blíže představuje článek s názvem Kirkpatrickův čtyř-úrovňový model: teorie, praktické využití a možná úskalí publikovaný v časopise Evaluační teorie a praxe.

Celý článek

Kvalitativní šetření projektů YEI

Předmětem plnění této zakázky je zpracování evaluačního šetření, které má vyhodnotit přínosy projektů zaměřených na zaměstnanost a zaměstnatelnost mladých osob ve věku 15 až 29 let v rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (Iniciativa YEI).

Celý článek

Evaluace Systému vzdělávání NSRR v programovém období 2007–2013

Předmětem této zakázky bylo zpracování evaluace systému vzdělávání NSRR v programovém období 2007 – 2013. Hlavním cílem prováděné evaluace bylo vyhodnocení systému vzdělávání a doporučení konkrétních aktivit pro efektivnější nastavení systému vzdělávání pro následující programové období 2014 – 2020.

Celý článek

Evaluace projektu Systémová podpora sociální práce v obcích

Předmětem plnění je evaluace procesní, která má za cíl zhodnotit nastavení procesu realizace a implementace realizovaných aktivit a dále dopadová, jež se zaměří na zhodnocení dosažených výsledků a krátkodobé dopady projektu Systémová podpora sociální práce v obcích a 15 projektů obcí z uzavřené výzvy 03_16_128 Pilotní ověření koncepce MPSV v oblasti sociální práce a sociálního bydlení na úrovni obcí, jejichž realizátorem je […]

Celý článek

Evaluace projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ)

Předmětem evaluace bylo závěrečné vyhodnocení reálných dopadů projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (dále jen POVEZ) na jednotlivce, na zaměstnanecký vzdělávací systém a na celkovou zaměstnanost. Hlavním cílem prováděné evaluace bylo vyhodnocení procesu zvyšování kompetencí a rozvoje odborných znalostí a dovedností zaměstnanců a OSVČ v rámci projektu POVEZ.

Celý článek

Postoje obyvatel ČR k zaměstnávání osob starších než 50 let

Výstupy, které vznikly v rámci řešení projektu jsou prezentovány níže a lze je bezplatně stáhnout. Vnímání role státu v otázce podpory zaměstnávání starších osob Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření. Identifikovány jsou postoje a názory obyvatel ČR k zaměstnávání osob starších 50 let. Zaměstnávání starších osob se stává stále aktuálnějším tématem, zejména v […]

Celý článek