Inteligentní systém péče o seniory (TL03000611)

Cílem tohoto projektu je vytvoření nové služby pro seniory umožňující jim déle zůstat v domácím prostředí a vést delší dobu aktivní život. Služba jim uleví od strachu z případných komplikací v případě rizikové situace (např. pádu). Služba umožní monitorování stavu seniora skrze náramkové zařízení propojené s mobilní aplikací.

Projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR.

 

Název Inteligentní systém péče o seniory
Číslo: TL03000611
Popis Cílem tohoto projektu je vytvoření nové služby pro seniory umožňující jim déle zůstat v domácím prostředí a vést delší dobu aktivní život. Služba jim uleví od strachu z případných komplikací v případě rizikové situace (např. pádu). Služba umožní monitorování stavu seniora skrze náramkové zařízení propojené s mobilní aplikací. Tato aplikace bude obsahovat algoritmus rizikových situací detekující změnu stavu klienta (v případě jeho pádu či změny zdravotního stavu). Aplikace tedy díky včasnému informování o rizikových situacích zjednoduší poskytování péče. Aplikace bude kromě neformálních pečujících napojena i na místní terénní služby, případně policii, aby bylo zajištěno řešení možného rizikového stavu. Výsledky projektu budou vytvořeny na základě identifikace potřeb seniorů, pečujících a sociálních služeb.
Příjemce INESAN, spol. s.r.o.
Spolu příjemce: České vysoké učení technické v Praze
DelpSys, s.r.o.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Řešitel: Mgr. Kristýna Bernášková
Spolu řešitel: doc. Ing. Patrik Kutílek M. Sc., Ph.D.
Mgr. Jakub Žákavec MBA
Doba řešení 04/2020-03/2023
Plánované výsledky: Aplikace PEPA – Profesionální elektronický permanentní asistent pro komunikaci mezi nositelem náramku a pečujícími osobami
Algoritmus hodnotící rizikovost situací
Komunikační protokol
Potřeby seniorů, pečujících a poskytovatelů terénních služeb z hlediska ICT
Služba JOSEF
Dosažené výsledky: Potřeby seniorů, pečujících a poskytovatelů terénních služeb z hlediska ICT