Efektivnější domácí hospicová péče v Česku (TL02000101)

Cílem tohoto projektu je zlepšit efektivitu práce a koordinaci multidisciplinárního týmu pečujících pracovníků mobilního hospice (dále PP). To umožní software navržený na základě analýzy potřeb PP. Software usnadní práci pracovníkům tím, že bude poskytovat všechny potřebné informace na jednom místě, jednoduše vyhledatelné a propojené.

Projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR.

 

Název: Efektivnější domácí hospicová péče v Česku
Popis: Cílem tohoto projektu je zlepšit efektivitu práce a koordinaci multidisciplinárního týmu pečujících pracovníků mobilního hospice (dále PP). To umožní software navržený na základě analýzy potřeb PP. Software usnadní práci pracovníkům tím, že bude poskytovat všechny potřebné informace na jednom místě, jednoduše vyhledatelné a propojené. Součástí softwaru bude plánovač služeb, propojený s ostatními položkami nutnými pro výkon služby, jež vytvoří individuální plán týkající se daného klienta hospice přiřazenému k určitým PP. Software bude obsahovat také evidenci pomůcek, léků a dalších věcí, potřebných pro výkon služby (např. automobilů.). Software bude dostupný také prostřednictvím webového rozhraní po zadání přihlašovacích údajů.
Příjemce: INESAN, s.r.o.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Řešitel: Mgr. Petra Ponocná, Ph.D.
Členové týmu: Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D. MBA
Ph.D., Mgr. Kristýna Bernášková
Ing. Otakar Ďurda
Mgr. Martin Kupka, Ph.D.
Jindřich Karaus
Doba řešení: 01/2019 – 06/2021
Plánované výsledky: Software (R)
Souhrnná výzkumná zpráva (Vsouhrn)
Workshop (O)
Další výstupy: Dotazníkový formulář pro zjištění potřeb seniorů (O) – 2019
Záznamový arch pro data získaná z kvalitativních šetření (O) – 2019
Datová matice (O) – 2019
Manuál (2020)