Zpátky za volant – Diagnostický a rehabilitační nástroj pro osoby po poškození mozku (TJ02000036)

Cílem tohoto projektu je vytvoření manuálu řidičské rehabilitace pomocí automobilového trenažéru a diagnostické a tréninkové zařízení rozšiřující funkce tohoto zařízení. Využitím vytvořeného zařízení a metodiky bude umožněno lidem po úrazu mozku opětovné osvojení schopností řízení automobilu.

Projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR.

 

Název: Zpátky za volant – Diagnostický a rehabilitační nástroj pro osoby po poškození mozku
Číslo: TJ02000036
Popis: Cílem tohoto projektu je vytvoření manuálu řidičské rehabilitace pomocı́ automobilového trenažéru a diagnostické a tréninkové zařízení rozšiřující funkce tohoto trenažéru. Využitím vytvořeného zařízení a metodiky bude umožněno lidem po úrazu mozku opětovné osvojenı́ schopnostı́ řízení automobilu. Vytvořené zařízení bude obsahovat nástroje pro monitorovánı́ biomedicínských dat a pohybových reakcı́ pacientů. Vytvořený algoritmus a metodika umožní definovat a hodnotit rizikové situace během řízení automobilového trenažeru. V rámci projektu bude navržena baterie kognitivních testů s využitím automobilového trenažeru s využitím měřenı́ biomedicínských dat. Zařízení pomůže, jako nový rehabilitační nástroj, v léčbě a začlenění pacientů po úrazu mozku do společnosti.
Příjemce: INESAN, s. r. o.
Spolu příjemci: České vysoké učení technické v Praze – Fakulta biomedicínského inženýrství
ERGO Aktiv, o.p.s.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Řešitel: Mgr. Kristýna Bernášková
Spolu řešitelé: Mgr. Hana Kaňková
doc. Ing. Patrik Kutílek, M.Sc., Ph.D.
Členové týmu: Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D. MBA
Mgr. Bc. Alena Kožušková
MUDr. Veronika Ibarburu Lorenzo Y Losada, Ph.D.
Mgr. Hana Gruntová
Mgr. Andrea Šíchová
Doba řešení: 03/2019-02/2021
Plánované výsledky: Funkční vzorek diagnostického a tréninkového zařízení pro osoby po poškození mozku
Manuál řidičské rehabilitace osob s poškozením mozku pro pracovníky neurorehabilitačních pracovišť
Diagnostické a tréninkové rozšíření automobilového trenažéru pro osoby po poškození mozku
Výsledky: Analýza náročnosti dopravních situací (2019)
Testy kognitivních funkcí nutných pro řízení automobilu (2020)
Technická zpráva z etapy vývoje 1
Technická zpráva z etapy vývoje 2
Technická zpráva z etapy vývoje 3
Manuál řidičské rehabilitace osob s poškozením mozku pro pracovníky neurorehabilitačních pracovišť
Diagnostické a tréninkové rozšíření automobilového trenažéru pro osoby po poškození mozku – užitný vzor
Novinky: zavolant-ma-nove-vysledky

Úvodní informace o výsledcích a průběhu projektu

Řízení automobilu je pro mnoho lidí stejně důležitou činností jako nakupování potravin nebo vaření. Pro některé je dokonce „denním chlebem“, pro další je to zase symbol svobody a nezavilosti. Autem jezdíme do práce, k lékaři nebo na návštěvu k rodině či přátelům.

Co ale dělat, když se naše zdraví postaví do cesty možnosti řízení automobilu?

Některé zdravotní problémy řízení auta skutečně vylučují. Do nedávna mezi tyto problémy patřila také různá poškození mozku. Cévní mozková příhoda, poranění hlavy a jiné komplikace pro řidiče často znamenaly úplný konec s řízením. V současnosti už ale není potřeba se hned vzdávat. Naději řidičům po prodělaném poškození mozku nyní přináší výzkumný tým složený z expertů z ČVUT, dále z odborníků ze společenskovědní, neurologické a dopravně psychologické praxe působících ve společnosti INESAN a pracovníků centra neurorehabilitace ERGO Aktiv.

Ti společně navrhují unikátní automobilový trenažér, který bude schopný monitorovat chování řidiče (osoby po prodělaném poškození mozku) za volantem. Trenažér zaznamená jízdu a vyhodnotí, v jakých oblastech řízení má dotyčný klient potíže. Následně pro klienta vytvoří cvičební program, který mu pomůže přesně v těch oblastech, v jakých pomoc reálně potřebuje.

 

 

 

Pro správné navržení tohoto trenažéru je nutné nejprve zjistit, jak jízdu na trenažéru zvládnou řidiči, kteří žádné omezení nemají. Aktuálně tedy probíhá testování zdravých dobrovolníků. Dobrovolníci se díky tomu mohou dozvědět, jak rychlé mají reakce, jak ovládají jednotlivé prvky auta a jak si v jízdě na trenažéru stojí oproti ostatním zapojeným. Máte řidičský průkaz a chcete si vyzkoušet, jak řídíte?

Pokud byste se o trenažéru chtěli dozvědět více, neváhejte nás kontaktovat.

Proč je důležité vrátit se k řízení?

Udržení vztahů s blízkými a kolegy

Schopnost řídit automobil je pro mnohé spojena s udržováním vztahů s přáteli a rodinou, turistikou, ale také návratem do zaměstnání. Dostupné výzkumy uvádějí, že do práce se dokáže vrátit necelá polovina osob, které utrpěly získané poškození mozku. Častým důvodem nezdaru je přitom právě ukončení aktivního řízení vozidla. Brzký návrat za volant prokazatelně zvyšuje šanci udržet si práci i vztahy se svými blízkými.

Duševní a psychická pohoda

Výzkumy uvádějí, že řízení má vliv také na zachování duševní a psychické pohody řidičů. Vědci zaznamenali rozdíly mezi osobami se získaným poškozením mozku, které řídit přestaly a které se k řízení vrátily. Návrat k řízení znamená pro starší osoby menší výskyt depresí a jiných duševních problémů.

Rehabilitace trenažérem

Automobilové trenažéry se dosud využívaly pouze jako součást výuky nových řidičů v autoškolách, popřípadě se na nich testovaly reakce na únavu apod. Navrhované řešení projektu Zpátky za volant tak znamená naprostý převrat. Vytvořený trenažér provádí vstupní diagnostiku řidiče a pokud je její výsledek kladný, připraví mu výukový program na míru. V tomto programu může poté řidič trénovat, a tím provádět svoji rehabilitaci. Díky této rehabilitaci se řidičům obnovují jejich schopnosti, ale především také sebevědomí a jistota za volantem.

Překonání obav

Návrat za volant může být doprovázený řadou obav. Zvládnu to? Budu reagovat stejně pohotově jako dříve? Nezhoršila se moc moje prostorová orientace? Toto je několik málo z otázek, které běžně trápí osoby, které se chtějí po poškození mozku vrátit zpátky za volant. Víme, že vrátit se k řízení není jednoduché. Ale s námi to zvládnete!

Pro koho bude trenažer určen?

Trenažér bude určený osobám, které prodělaly poškození mozku způsobené některou z následujících příčin:

  • cévní mozková příhoda (mozková mrtvice nebo krvácení do mozku)
  • poranění mozku (následkem např. autonehody, pády z kola, na lyžích apod.)
  • operace mozku různé etiologie
  • stavy po nádorových onemocněních mozku
  • mozková hypoxie a anoxie
  • jiné toxické nebo metabolické poškození
  • infekce či jiné záněty

V České republice je každý rok v nemocnicích hospitalizováno přibližně 80 tisíc lidí se získaným poškozením mozku. Dostupné výzkumy přitom ukazují, že schopnost řízení automobilu je po správném tréninku možné obnovit u více než třetiny  pacientů se získaným poškozením mozku.

Klademe si za cíl dostupnost testování pro maximální množství zájemců. Jednou z mála podmínek, které musejí zájemci splňovat, je tak vlastnictví řidičského průkazu v době před poškozením mozku.