Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče – možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraničí do české praxe

Hlavním cílem projektu je identifikovat klíčové problémy, které brání rozvoji dlouhodobé péče o seniory v přirozeném domácím prostředí a na základě výsledků výzkumu provedeného mezi pečujícími osobami v Česku a navrhnout optimální formu jejich řešení.

Projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR.

Název:Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče – možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraničí do české praxe
Číslo:TL02000531
Popis projektu: Hlavním cílem projektu je identifikovat klíčové problémy, které brání rozvoji dlouhodobé péče o seniory v přirozeném domácím prostředí a na základě výsledků výzkumu provedeného mezi pečujícími osobami v Česku a navrhnout optimální formu jejich řešení.
Na základě výsledků provedeného výzkumu budou identifikovány klíčové problémy, které brání rozvoji sociálních a zdravotních služeb o seniory v přirozeném domácím prostředí. Rozvoj těchto služeb je jednou z priorit Národního plánu rozvoje sociálních služeb do r. 2025, v souvislosti s aktuálními demografickými trendy je proto nutno věnovat této problematice zvýšenou pozornost.
Příjemce:INESAN, s.r.o.
Poskytovatel:Technologická agentura ČR
Řešitel: Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D. MBA
Členové týmu: Ing. Otakar Ďurďa
Mgr. Petra Ponocná, Ph.D.
Doba řešení: 01/2019 – 12/2020
Plánované výsledky:Vsouhrn – Souhrnná výzkumná zpráva
Odborná monografie
Letáky ke stažení:Míra zátěže spojené s péčí o seniora v domácnosti
Zdravotní stav pečujících jako předpoklad poskytované péče
Důvody pro institucionalizovanou péči o nesoběstačné seniory
Senioři jako objekt péče a subjekt péče
Charakteristika péče o seniora v domácnosti
Časová náročnost péče o seniora v domácnosti
Formy sdílené péče