Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče – možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraničí do české praxe

Číslo: TL02000531

Popis: Hlavním cílem projektu je identifikovat klíčové problémy, které brání rozvoji dlouhodobé péče o seniory v přirozeném domácím prostředí a na základě výsledků výzkumu provedeného mezi pečujícími osobami v Česku a navrhnout optimální formu jejich řešení.

Na základě výsledků provedeného výzkumu budou identifikovány klíčové problémy, které brání rozvoji sociálních a zdravotních služeb o seniory v přirozeném domácím prostředí. Rozvoj těchto služeb je jednou z priorit Národního plánu rozvoje sociálních služeb do r. 2025, v souvislosti s aktuálními demografickými trendy je proto nutno věnovat této problematice zvýšenou pozornost

Příjemce: INESAN, s.r.o.

Poskytovatel: Technologická agentura ČR

Řešitel: Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D. MBA

Členové týmu: Ing. Otakar Ďurďa; Mgr. Ivan Jarabinský

Doba řešení: 01/2019-12/2020

Plánované výsledky: souhrnná výzkumná zpráva a odborná monografie