Evaluace průřezových principů zahraniční rozvojové spolupráce ČR

Číslo: TD03000401

Příjemce: INESAN, s.r.o.

Řešitel: Jana Garay M.A.

Členové týmu: Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D.

Ing. Otakar Ďurďa

Poskytovatel: Technologická agentura ČR

Doba řešení: 01/2016 – 12/2017

Popis projektu: Cílem projektu je připravit odborně korektní, v reálných podmínkách ověřenou a certifikovanou metodiku určenou evaluátorům projektů a programů zahraniční rozvojové spolupráce. Metodika bude specifikovat konkrétní postupy, které by evaluátoři měli provádět při hodnocení průřezových principů, kterými jsou řádná správa věcí veřejných (good governance), lidská práva včetně rovnosti mužů a žen a šetrnost k životnímu prostředí a klimatu. Tyto průřezové principy jsou zdůrazněny v Koncepci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky a jsou uplatňovány ve všech projektech. Po jejich realizátorech se vyžaduje naplňování každého z těchto principů.

Hlavní výsledek*:

Certifikovaná metodika – Manuál

Certifikovaná metodika – Záznamový arch pro evaluaci

Certifikovaná metodika – Indikátory pro oblast životního prostředí

Certifikovaná metodika – Indikátory pro oblast správy věcí veřejných

Certifikovaná metodika – Indikátory pro oblast lidských práv a rovnosti mužů a žen

Certifikovaná metodika – Indikátory pro oblast lidských zdrojů

Certifikovaná metodika – Matice průřezových témat

* výsledek je vytvořen v anglickém jazyce

Další výsledky: Workshop

Workshop představil proces hodnocení průřezových principů rozvojové spolupráce dle vznikající Metodiky evaluace průřezových principů. Účastníci workshopu měli možnost se blíže seznámit s danými principy, jejich operacionalizací a způsoby hodnocení v rozvojových kontextech. Druhá část workshopu byla vyhrazena pro praktickou aplikaci metodiky, účastníci tak měli možnost si práci s metodikou vyzkoušet na konkrétním příkladu.

Poster

Představuje grafické zpracování základních údajů o Metodice, jejím účelu, obsažených průřezových tématech, základních komponentách Metodiky atd. Obsahuje rovněž specifické ukázky práce se záznamovým archem a ukázku typizovaného výstupu hodnocení.

Dále byly jako podpůrné dokumenty vypracovány dva working papery a souhrnná zpráva z provedené pilotní studie.