Evaluace průřezových principů zahraniční rozvojové spolupráce ČR

Cílem projektu je připravit odborně korektní, v reálných podmínkách ověřenou a certifikovanou metodiku určenou evaluátorům projektů a programů zahraniční rozvojové spolupráce. Metodika bude specifikovat konkrétní postupy, které by evaluátoři měli provádět při hodnocení průřezových principů, kterými jsou řádná správa věcí veřejných (good governance), lidská práva včetně rovnosti mužů a žen a šetrnost k životnímu prostředí a klimatu.

Projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR.

Název:Evaluace průřezových principů zahraniční rozvojové spolupráce ČR
Číslo:TD03000401
Popis projektu: Cílem projektu je připravit odborně korektní, v reálných podmínkách ověřenou a certifikovanou metodiku určenou evaluátorům projektů a programů zahraniční rozvojové spolupráce. Metodika bude specifikovat konkrétní postupy, které by evaluátoři měli provádět při hodnocení průřezových principů, kterými jsou řádná správa věcí veřejných (good governance), lidská práva včetně rovnosti mužů a žen a šetrnost k životnímu prostředí a klimatu. Tyto průřezové principy jsou zdůrazněny v Koncepci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky a jsou uplatňovány ve všech projektech. Po jejich realizátorech se vyžaduje naplňování každého z těchto principů. Po jejich realizátorech se vyžaduje naplňování každého z těchto principů.
Příjemce:INESAN, s.r.o.
Poskytovatel:Technologická agentura ČR
Řešitel: Jana Garay M.A.
Členové týmu: Ing. Mgr. Jiří Remr Ph.D.
Ing. Ota Ďurďa
Doba řešení: 01/2016 – 12/2017
Hlavní výsledek*:Certifikovaná metodika – Manuál
Certifikovaná metodika – Záznamový arch pro evaluaci
Certifikovaná metodika – Indikátory pro oblast životního prostředí
Certifikovaná metodika – Indikátory pro oblast správy věcí veřejných
Certifikovaná metodika – Indikátory pro oblast lidských práv a rovnosti mužů a žen
Certifikovaná metodika – Indikátory pro oblast lidských zdrojů
Certifikovaná metodika – Matice průřezových témat
* výsledek je vytvořen v anglickém jazyce
Další výsledky:Workshop
Poster    

Workshop

Workshop představil proces hodnocení průřezových principů rozvojové spolupráce dle vznikající Metodiky evaluace průřezových principů. Účastníci workshopu měli možnost se blíže seznámit s danými principy, jejich operacionalizací a způsoby hodnocení v rozvojových kontextech. Druhá část workshopu byla vyhrazena pro praktickou aplikaci metodiky, účastníci tak měli možnost si práci s metodikou vyzkoušet na konkrétním příkladu.

Poster

Představuje grafické zpracování základních údajů o Metodice, jejím účelu, obsažených průřezových tématech, základních komponentách Metodiky atd. Obsahuje rovněž specifické ukázky práce se záznamovým archem a ukázku typizovaného výstupu hodnocení.

Dále byly jako podpůrné dokumenty vypracovány dva working papery a souhrnná zpráva z provedené pilotní studie.