Certifikovaná metodika – Indikátory pro oblast lidských práv a rovnosti mužů a žen

Metodika hodnocení průřezových témat v rozvojové spolupráci je koncipovaná jako praktický nástroj pro hodnotitele, kteří hodnotí rozvojové projekty a programy. Tento problém obsahuje klíčové ukazatele genderového tématu. Poskytuje podrobný popis každého z více než 500 navrhovaných ukazatelů, včetně kontextu, definic klíčových pojmů a odkazů na jiné zdroje.

Certifikovaná metodika – Indikátory pro oblast lidských práv a rovnosti mužů a ženStáhnout

ID: 4.401.2.10, RIV/24759384:_/17:N0000091