Certifikovaná metodika – Manuál

Metodika hodnocení průřezových témat v rozvojové spolupráci je koncipovaná jako praktický nástroj pro hodnotitele, kteří hodnotí rozvojové projekty a programy. Primárním záměrem metodiky je sjednotit stávající rozmanitost přístupů k hodnocení průřezových témat a přinést do hodnocení standardizaci a srovnatelnost napříč projekty.

Certifikovaná metodika – Manuál

 

ID: 4.401.2.02, RIV/24759384:_/17:N0000006