Certifikovaná metodika – Matice průřezových témat

Metodika hodnocení průřezových témat v rozvojové spolupráci je koncipovaná jako praktický nástroj pro hodnotitele, kteří hodnotí rozvojové projekty a programy. Matice ukazatelů definuje a zprovozňuje každou konkrétní dimenzi každého průřezového tématu a poskládá ji s příslušnými sadami hodnotících kritérií a ukazatelů.

Certifikovaná metodika – Matice průřezových témat  Stáhnout

 

ID: 4.401.2.07, RIV/24759384:_/17:N0000094