Závěrečné hodnocení programu na podporu aplikovaného výzkumu ve společenských a humanitních vědách

Projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR. Název: Závěrečné hodnocení programu na podporu aplikovaného výzkumu ve společenských a humanitních vědách Číslo: TIRDTACR819MT02 Popis projektu: Cílem minitendru je vypracovat závěrečné hodnocení programu na podporu aplikovaného výzkumu ve společenských a humanitních vědách. Na příkladu Programu OMEGA zjistit a ověřit vhodné přístupy, postupy, použití vhodných metod […]

Celý článek

Veřejná konzultace ke zjednodušení administrativní náročnosti čerpání ESIF

Název: Veřejná konzultace ke zjednodušení administrativní náročnosti čerpání ESIF Číslo: RPD 366100/5166/17/18/56 Popis projektu: Předmětem zakázky bylo získání názorů a zkušeností žadatelů/příjemců s administrací projektů v rámci ESIF . Hlavním cílem bylo formulovat doporučení pro sjednocení pravidel a zjednodušení procesů pro žadatele/příjemce pomocí ESIF a nastavení metodického prostředí v 2021+ . Příjemce: INESAN, s.r.o. Řešitel: […]

Celý článek

Nastavení sazeb jednotkových nákladů v režimu zjednodušeného vykazování v případě operací 1.1.1 Vzdělávací akce a 1.2.1 Informační akce, které jsou realizovány on-line formou pro 13. kolo a následná kola příjmů PRV – 2014–2020

Název: Nastavení sazeb jednotkových nákladů v režimu zjednodušeného vykazování v případě operací 1.1.1 Vzdělávací akce a 1.2.1 Informační akce, které jsou realizovány on-line formou pro 13. kolo a následná kola příjmů PRV – 2014–2020 Popis projektu: Předmětem zakázky je nastavení stupnice jednotkových nákladů pro 13. kolo příjmu žádostí PRV dle počtu účastníků a velikostních skupin akcí […]

Celý článek

Evaluace projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět – EKOABECEDA – Umíme žít bez odpadů?

Název: Evaluace projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět – EKOABECEDA – Umíme žít bez odpadů? Popis projektu: Jedná se o školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, který je spolufinancován Státním fondem pro životní prostředí. Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným […]

Celý článek

Indikátory spokojenosti a vnímání korupce v ESIF za rok 2016

Název: Indikátory spokojenosti a vnímání korupce v ESIF za rok 2016 Číslo: 1443/2016 (CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000011) Popis projektu: Předmětem plnění zakázky je zjištění míry naplnění indikátorů spokojenosti zaměstnanců resp. relevantních aktérů v roce 2016. Cíle zakázky: zajistit kontinuitu měření tří indikátorů výsledků pro OPTP 2014–2020 po celé programové období tak, aby bylo možné výsledky porovnat jak s […]

Celý článek

Hodnocení účinnosti osvětových a sociálních kampaní (CZ.1.06.2014.221.028)

Tento projekt je aktivitou vyvíjenou v rámci tematického okruhu č. 1 – Metodologický výzkum. Cílem celého projektu je provést rozbor aktuálně používaných metodologických přístupů k hodnocení účinnosti sociálních kampaní a navrhnout vhodnou alternativní metodiku. Sociální kampaně se totiž zásadním způsobem odlišují od způsobu propagace výrobků či služeb.[…]

Celý článek