Závěrečné hodnocení programu na podporu aplikovaného výzkumu ve společenských a humanitních vědách

Projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR.

Název:Závěrečné hodnocení programu na podporu aplikovaného výzkumu ve společenských a humanitních vědách
Číslo:TIRDTACR819MT02
Popis projektu:Cílem minitendru je vypracovat závěrečné hodnocení programu na podporu aplikovaného výzkumu ve společenských a humanitních vědách. Na příkladu Programu OMEGA zjistit a ověřit vhodné přístupy, postupy, použití vhodných metod a technik pro evaluace programů na podporu aplikovaného výzkumu ve společenských a humanitních vědách.
Konečným uživatelem výsledku je Technologická agentura ČR. Výsledek bude implementován do vnitřních procesů Kanceláře TA ČR a promítnut do budoucích hodnocení programů TA ČR.
Příjemce:INESAN, s.r.o.
Řešitel:Ing. Mgr. Jiří Remr Ph.D., MBA
Členové týmu:Mgr. Hana Gruntová Kolingerová
Ing. Otakar Ďurďa
Ing. Jiří Psota
Jiří Hrádek
Poskytovatel:Technologická agentura ČR
Doba řešení:07/2019–11/2019
Výsledek:Závěrečná zpráva
Příloha 1–8
Případová studie 1–10