Závěrečné hodnocení programu na podporu aplikovaného výzkumu ve společenských a humanitních vědách