Determinanty a procesy formující environmentální postoje a chování české veřejnosti (TIRSMZP712)