TAČR Beta: TIRSMZP712 Determinanty a procesy formující environmentální postoje a chování české veřejnosti

Projekt zkoumá postoje a chování veřejnosti vzhledem k výběru způsobu vytápění domácností, ke způsobu dopravy a cestování a k šetření s vodou v rámci úpravy domů a přírodě blízkému hospodaření na zahradách. Cílem je motivovat českou veřejnost k pro-environmentálnímu chování.

Projekt je spolufinancován státní podporou Technologické agentury ČR v rámci projektu BETA2.

Název:Determinanty a procesy formující environmentální postoje a chování české veřejnosti
Číslo:TIRSMZP712
Popis projektu: Projekt zkoumá postoje a chování veřejnosti vzhledem k výběru způsobu vytápění domácností, ke způsobu dopravy a cestování a k k šetření vodou v rámci úpravy domů a přírodě blízkému hospodaření na zahradách. Hlavním cílem projektu je najít novou metodu pro poznání environmentálních postojů a chování dospělé české veřejnosti a v několika vybraných dílčích tématech s cílem lépe porozumět determinantům a procesům, které environmentální postoje a chování české veřejnosti formují.
Příjemce:INESAN, s.r.o.
Poskytovatel:Technologická agentura ČR
Řešitel: Mgr. Roman Lyach Ph.D.
Členové týmu: Ing. Mgr. Jiří Remr Ph.D.
Ing. Jana Menšíková
Mgr. Kristýna Bernášková
Ing. Ota Ďurďa
Doba realizace projektu: 09/2019 – 12/2021