Mezioborový design rozvoje města (TL01000025)

Cílem projektu je vytvoření softwarové aplikace s využitím rozsáhlé databáze, analyzované algoritmem využívající strojové učení. Účelem projektu je tak vytvořit virtuální prostor, ve kterém se tři tematické okruhy, tj. přírodovědné/krajinné, sociální a urbanistické/architektonické, budou setkávat a produkovat výsledná data, prezentovaná například ve formě statistik, map a grafů.

Projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR.

 

Název Mezioborový design rozvoje města
Číslo: TL01000025
Popis: Cílem projektu je vytvoření softwarové aplikace s využitím rozsáhlé databáze, analyzované algoritmem využívající strojové učení. Účelem projektu je tak vytvořit virtuální prostor, ve kterém se tři tematické okruhy, tj. přírodovědné/krajinné, sociální a urbanistické/architektonické, budou setkávat a produkovat výsledná data, prezentovaná například ve formě statistik, map a grafů.
Výsledný software umožní městským samosprávám generovat výstupy získané mezioborovým přístupem, jež budou přímo použitelné jak při sestavování ucelené koncepce rozvoje města, strategickém a komunitním plánování nebo ve vizích rozvoje územních celků, tak pro nalezení vhodných řešení jednotlivých problémů měst.
Uplatnění výstupů projektu přispěje k tzv. „inteligentnímu urbanismu“, a bude mít význam z hlediska kvality prostředí a života ve městě.
Příjemce: INESAN, s.r.o.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Řešitel: Bc. Helena Humňalová MS.c.
Doba řešení: 04/2018 – 05/2021
Plánované výsledky: R-Software

Další výsledky:

Publikační výsledky:

  • Pocit, že se opakují hloupé chyby stále dokolečka: Popularizační článek měl za cíl nastínit alespoň částečně možnosti využití softwaru s umělou inteligencí, který by mezioborově řešil urbanistické problémy. Číst článek zde
  • Chytrý urbanismus je klíčem k trvale udržitelnému řešení rozvoje samosprávných celků: Popularizační článek měl za cíl představení projektu a možností využití mezioborové metody. Článek byl určen zejména pro místní autority. Článek zde