Vliv demografického vývoje a vytěsňovacího efektu na poplatkovou politiku obcí v odpadovém hospodářství (16-14409S)

Demografická změna je společenským fenoménem, který má významné dopady na poskytování environmentálních služeb na místní úrovni. Vývoj demografických charakteristik zásadním způsobem ovlivňuje především nakládání s komunálními odpady, neboť právě chování domácností ovlivňuje produkci komunálního odpadu, nakládání s ním (včetně třídění) a účinnost poplatkové politiky obcí.

Projekt je spolufinancován se státní podporou Grantové agentury ČR.

 

Název: Vliv demografického vývoje a vytěsňovacího efektu na poplatkovou politiku obcí v odpadovém hospodářství
Číslo: 16-14409S
Popis projektu: Demografická změna je společenským fenoménem, který má významné dopady na poskytování environmentálních služeb na místní úrovni. Vývoj demografických charakteristik zásadním způsobem ovlivňuje především nakládání s komunálními odpady, neboť právě chování domácností ovlivňuje produkci komunálního odpadu, nakládání s ním (vč. třídění) a účinnost poplatkové politiky obcí.
Hlavním cílem projektu je vyhodnotit dopady demografických změn, behaviorálních aspektů (především tzv. vytěsňovacího efektu) a struktury obecních nákladů na odpadové hospodářství na účinnost systému plateb v České republice.
Příjemce: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Spolupříjemci: Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
INESAN, s.r.o.
Řešitel: Ing. Jan Slavík, Ph.D.
Spoluřešitelé: RNDr. Boris Burčin, Ph.D.
Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Více o projektu zde 
Doba řešení: 01/2016 – 12/2018
Výsledek:

články v odborných českých i zahraničních periodikách:

Crowding-out effect of financial incentives for households to recycle waste

Článek ve sborníku
(D)
Preferovaný způsob konstrukce poplatku za odpad

Ostatní výsledky (O):