Výzkum sousedských vztahů a postojů k sociálnímu bydlení

Název: Výzkum sousedských vztahů a postojů k sociálnímu bydlení Číslo: DNS 01 (2017/13) Popis projektu: Předmětem veřejné zakázky bylo provedení výzkumu sousedských vztahů a postojů k sociálnímu bydlení, který zahrnoval kvalitativní výzkum formou čtyř fokusních skupin, representativní kvantitativní výzkum, přípravu výzkumné zprávy a vyhodnocení výzkumnžých zjištění. Cílem projektu je zlepšit strategické řízení organizace, snížit riziko […]

Celý článek

Mezioborový design rozvoje města (TL01000025)

Cílem projektu je vytvoření softwarové aplikace s využitím rozsáhlé databáze, analyzované algoritmem využívající strojové učení. Účelem projektu je tak vytvořit virtuální prostor, ve kterém se tři tematické okruhy, tj. přírodovědné/krajinné, sociální a urbanistické/architektonické, budou setkávat a produkovat výsledná data, prezentovaná například ve formě statistik, map a grafů. […]

Celý článek