Hodnocení rizika onemocnění rakovinou kůže

Software umožňuje měřit vnímané riziko a závažnost onemocnění rakovinou kůže z pohledu jednotlivce a na základě toho poskytuje souhrnný pohled jednotlivce na riziko a závažnost onemocnění rakovinou kůže prezentovaný na základě indexu rizika onemocnění rakovinou kůže. […]

Celý článek

Diagnostika zdravotní uvědomělosti

Software umožňuje diagnostikovat míru zdravotní uvědomělosti konkrétních jednotlivců. Aplikace je navržena jako sebehodnotící nástroj, který na základě sady indikátorů umožňuje měřit čtyři dimenze zdravotní uvědomělosti, a to celkovou bdělost, sebe-uvědomění vlastního zdravotního stavu, míru zapojení a intenzitu sledování vlastního zdravotního stavu.[…]

Celý článek

Aplikace pro vyhodnocení veletrhů a výstav

Software umožňuje jednotlivým vystavovatelům provádět hodnocení efektivity účasti na veletrzích či výstavách. Software je primárně určen pro vystavovatele, tedy pro účastníky veletrhů/výstav prezentující své produkty či služby, kterým […]

Celý článek

Aplikace pro hodnocení starostů

Software je navržen jako hodnotící nástroj představitelů měst a obcí (starostů/primátorů). Vychází z celkem třiceti čtyř charakteristických vlastností představitelů, které jsou rozděleny mezi osm základních dimenzí, mezi které patří např. kompetentnost, autoritářství, kvalifikaci, dynamika či důvěryhodnost.[…]

Celý článek

Aplikace pro hodnocení osvětových kampaní

Software měří dopad osvětových kampaní na chování a postoje obyvatel ČR. Dopad je prezentován pomocí indexu dopadu osvětové kampaně, který je založen na zhodnocení vnímání účinnosti konkrétní osvětové kampaně a stanovení míry participace jedince na dané kampani.

Celý článek