Aplikace pro vyhodnocení sociální desirability

Název: Aplikace pro vyhodnocení sociální desirability
Rok: 2014
Autor/autoři: Ing. Jana Menšíková
Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA
Popis: Software je nástrojem pro vyhodnocení sklonu respondentů k tzv. sociální desirabilitě (tj. tendenci odpovídat v rámci výzkumů společensky žádoucím způsobem). Software umožňuje provést na základě sady více než 30 ukazatelů určit míru pravděpodobnosti, že se dotyčný jedinec bude v průběhu interview uchylovat k sociálně desirabilním a tudíž vychýleným odpovědím. Software je vhodný pro výzkumníky a evaluátory provádějící zejména hloubkové rozhovory, jeho využitelnost je však širší.
Odkaz: ZDE

 

ID: 1.009.8.11, RIV/24759384:_/14:01009811