Aplikace pro hodnocení osvětových kampaní

Název: Aplikace pro hodnocení osvětových kampaní
Rok: 2015
Autor/autoři: Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA
Ing. Otakar Ďurďa
Popis: Software měří dopad osvětových kampaní na chování a postoje obyvatel ČR. Dopad je prezentován pomocí indexu dopadu osvětové kampaně, který je založen na zhodnocení vnímání účinnosti konkrétní osvětové kampaně a stanovení míry participace jedince na dané kampani.
Odkaz: zde
ID: 1.028.8.07, RIV/24759384:_/15:#0000147