Aplikace pro vyhodnocení veletrhů a výstav

Název:Aplikace pro vyhodnocení efektivity veletrhů a výstav
Rok:2014
Autor/autoři:Ing. Jana Menšíková
Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA
Popis:Software umožňuje jednotlivým vystavovatelům provádět hodnocení efektivity účasti na veletrzích či výstavách. Software je primárně určen pro vystavovatele, tedy pro účastníky veletrhů/výstav prezentující své produkty či služby, kterým umožňuje vlastními silami vyhodnocovat jednotlivé etapy procesu přípravy své účasti na veletrhu či výstavě (např. před výstavní propagace, medializace účasti na veletrhu či výstavě, návštěvnost expozice) na základě předem stanovených klíčových indikátorů.
Odkaz:ZDE

ID: 3.002.8.14, RIV/24759384:_/14:03002814