Realizace projektů výzkumu, vývoje a inovací v průmyslových podnicích

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.6.06.2014.221.014 s názvem „Výzkum a vývoj v průmyslových organizacích v ČR“. Identifikována byla forma a způsob zajištění realizace výzkumu a vývoje v rámci organizace. Dále je analyzováno aktuální a plánované zajištění projektů výzkumu a vývoje včetně odhadu kapacity pro realizaci.

ID: 6.014.3.02, RIV/24759384:_/14:06014302