Realizace projektů výzkumu, vývoje a inovací v průmyslových podnicích