Dosažené výstupy výzkumu, vývoje a inovací v průmyslových podnicích

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.6.06.2014.221.014 s názvem „Výzkum a vývoj v průmyslových organizacích v ČR“. Identifikovány byly hlavní výstupy, které průmyslové organizace v rámci projektů vědy a výzkumu registrují a vykazují.

ID: 6.014.3.03, RIV/24759384:_/14:06014303