Odhad dopadu zavedení finančních odměn za třídění

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. 16-14409S s názvem „Vliv demografického vývoje a vytěsňovacího efektu na poplatkovou politiku obcí v odpadovém hospodářství“. Leták informuje o konkrétních krocích uskutečněných respondenty na základě zavedení finančních odměn za třídění, dále o odhadovaném dopadu zavedení finančních odměn a v neposlední řadě o typologizaci respondentů podle odhadu dopadu zavedení finančních odměn.

ID: 0.011.3.03, RIV/24759384:_/17:N0000016