Odhad dopadu zvýšení poplatků za odpady

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. 16-14409S s názvem „Vliv demografického vývoje a vytěsňovacího efektu na poplatkovou politiku obcí v odpadovém hospodářství“. Leták informuje o konkrétních krocích uskutečněných respondenty na základě zvýšení poplatků za odpady na dvojnásobnou částku než dosud a dále na odhad dopadu zvýšení poplatků za odpady a rovněž vliv zvýšení poplatků za odpady na míru třídění jednotlivých respondentů.

ID: 0.011.3.04, RIV/24759384:_/17:N0000017