Akceptace vybraných způsobů nastavení poplatku za odpady