Akceptace vybraných způsobů nastavení poplatku za odpady

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. 16-14409S podporovaného GA ČR s názvem „Vliv demografického vývoje a vytěsňovacího efektu na poplatkovou politiku obcí v odpadovém hospodářství“. Leták informuje o přijatelnosti výše poplatku za odpady z pohledu respondentů a jeho odrazu v kvalitě služeb souvisejících s odvozem odpadu. V neposlední řadě se leták věnuje způsobu stanovení výše poplatku za odpady.

ID: 0.011.3.02, RIV/24759384:_/17:N0000015