Zlepšení podmínek a prostředí pro práci výzkumných pracovníků

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_131/0009323

Doba realizace projektu: 1. srpen 2018 – 31. července 2021

Podpořeno z Operačního programu Zaměstnanost jehož poskytovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Popis projektu

Projekt je založen na genderovém auditu (GA) zadaném INESANem v roce 2017, který identifikoval několik oblastí, jež vyžadují změny na jak na strategické, tak také personální a organizační úrovni. Cílovou skupinou projektu jsou výzkumní a řídící pracovníci INESANu. Předmětem projektu je zlepšení pracovních podmínek a prostředí výzkumných pracovníků s ohledem na sladění pracovního a soukromého života a na rovné příležitosti v přístupu k zaměstnání a v karierním postupu.

Cíle projektu

Cílem projektu je: 

  • zlepšit strategické řízení organizace,
  • snížit riziko segregace pracovníků zvýšením jejich odbornosti,
  • podpořit vyšší využívání flexibilních způsobů práce a zlepšit řízení lidských zdrojů,
  • zlepšit vnitřní a vnější komunikaci.

Stanovených cílů bude dosaženo participativní přípravou základních dokumentů a jejich postupným zaváděním.

Cílové skupiny

Cílovými skupinami jsou samotný INESAN v roli zaměstnavatele a jeho zaměstnanci. Jedná se jak o řídící, tak také o výzkumné pracovníky.

Místo realizace

Hl.m. Praha

Výsledky

Tři osoby pracující v rámci flexibilních forem práce.

Dva zveřejněné analytické/strategické dokumenty, a to: Závěrečná evaluační zpráva a Zpráva z genderového re-auditu.

Realizátor

Název: INESAN, s.r.o.

IČ: 24759384

Ulice: Sokolovská 351/25

Město: Praha 8

PSČ: 186 00

Kontaktní osoba: Ing. Jana Menšíková, jana.mensikova@inesan.eu, tel.: +420 728 449 211