Zlepšení podmínek a prostředí pro práci výzkumných pracovníků