Zlepšení podmínek a prostředí pro práci výzkumných pracovníků

Projekt je založen na genderovém auditu (GA) zadaném INESANem v roce 2017, který identifikoval několik oblastí, jež vyžadují změny na jak na strategické, tak také personální a organizační úrovni. Cílovou skupinou projektu jsou výzkumní a řídící pracovníci INESANu. Předmětem projektu je zlepšení pracovních podmínek a prostředí výzkumných pracovníků s ohledem na sladění pracovního a soukromého života a na rovné příležitosti v přístupu k zaměstnání a v karierním postupu.

Podpořeno z Operačního programu Zaměstnanost, jehož poskytovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

 

Název: Nastavení podmínek a prostředí pro práci výzkumných pracovníků
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_131/0009323
Doba realizace projektu: 08/2018-07/2021
Popis projektu: Projekt je založen na genderovém auditu (GA) zadaném INESANem v roce 2017, který identifikoval několik oblastí, jež vyžadují změny jak na strategické, tak na personální a organizační úrovni. Cílovou skupinou projektu jsou výzkumní a řídící pracovníci INESANu. Předmětem projektu je zlepšení pracovních podmínek a prostředí výzkumných pracovníků s ohledem na sladění pracovního a soukromého života a na rovné příležitosti v přístupu k zaměstnání a v karierním postupu.
Cíle projektu: Cílem projektu je: 
a) zlepšit strategické řízení organizace,
b) snížit riziko segregace pracovníků zvýšením jejich odbornosti,
c) podpořit vyšší využívání flexibilních způsobů práce a zlepšit řízení lidských zdrojů,
d) zlepšit vnitřní a vnější komunikaci.
Stanovených cílů bude dosaženo participativní přípravou základních dokumentů a jejich postupným zaváděním.
Cílové skupiny: Cílovými skupinami jsou samotný INESAN v roli zaměstnavatele a jeho zaměstnanci. Jedná se jak o řídící, tak také o výzkumné pracovníky.
Místo realizace: Hl.m. Praha
Výsledky:

Tři osoby pracující v rámci flexibilních forem práce;
Dva zveřejněné analytické/strategické dokumenty, a to:

Zlepšení podmínek a prostředí pro práci výzkumných pracovníků (Průběžná evaluační zpráva)
Závěrečná evaluační zpráva

Zpráva z genderového re-auditu.

Realizátor: INESAN, s.r.o.

Kontaktní osoba: 
Ing. Jana Menšíková, 
jana.mensikova@inesan.eu,
tel.: +420 728 449 211