Metodiky

21. 10. 2020

Certifikovaná metodika – Matice průřezových témat

Metodika hodnocení průřezových témat v rozvojové spolupráci je koncipovaná jako praktický nástroj pro hodnotitele, kteří hodnotí rozvojové projekty a programy. Matice ukazatelů definuje a zprovozňuje každou konkrétní dimenzi každého průřezového tématu a poskládá ji s příslušnými sadami hodnotících kritérií a ukazatelů.
21. 10. 2020

Certifikovaná metodika – Indikátory pro oblast lidských zdrojů

Metodika hodnocení průřezových témat v rozvojové spolupráci je koncipovaná jako praktický nástroj pro hodnotitele, kteří hodnotí rozvojové projekty a programy. Tento problém obsahuje klíčové ukazatele tématu lidských práv. Poskytuje podrobný popis každého z více než 500 navrhovaných ukazatelů, včetně kontextu, definic klíčových pojmů a odkazů na jiné zdroje.
21. 10. 2020

Certifikovaná metodika – Indikátory pro oblast lidských práv a rovnosti mužů a žen

Metodika hodnocení průřezových témat v rozvojové spolupráci je koncipovaná jako praktický nástroj pro hodnotitele, kteří hodnotí rozvojové projekty a programy. Tento problém obsahuje klíčové ukazatele genderového tématu. Poskytuje podrobný popis každého z více než 500 navrhovaných ukazatelů, včetně kontextu, definic klíčových pojmů a odkazů na jiné zdroje.
21. 10. 2020

Certifikovaná metodika – Indikátory pro oblast správy věcí veřejných

Metodika hodnocení průřezových témat v rozvojové spolupráci je koncipovaná jako praktický nástroj pro hodnotitele, kteří hodnotí rozvojové projekty a programy. Tento problém obsahuje klíčové ukazatele tématu řádné správy věcí veřejných. Poskytuje podrobný popis každého z více než 500 navrhovaných ukazatelů, včetně kontextu, definic klíčových pojmů a odkazů na jiné zdroje.
21. 10. 2020

Certifikovaná metodika – Indikátory pro oblast životního prostředí

Metodika hodnocení průřezových témat v rozvojové spolupráci je koncipovaná jako praktický nástroj pro hodnotitele, kteří hodnotí rozvojové projekty a programy. Tento problém obsahuje klíčové ukazatele tématu udržitelnosti životního prostředí. Poskytuje podrobný popis každého z více než 500 navrhovaných ukazatelů, včetně kontextu, definic klíčových pojmů a odkazů na jiné zdroje.
21. 10. 2020

Certifikovaná metodika – Záznamový arch pro evaluaci

Metodika hodnocení průřezových témat v rozvojové spolupráci je koncipovaná jako praktický nástroj pro hodnotitele, kteří hodnotí rozvojové projekty a programy. Záznamový arch slouží jako šablona hodnocení.
21. 10. 2020

Certifikovaná metodika – Manuál

Metodika hodnocení průřezových témat v rozvojové spolupráci je koncipovaná jako praktický nástroj pro hodnotitele, kteří hodnotí rozvojové projekty a programy. Primárním záměrem metodiky je sjednotit stávající rozmanitost přístupů k hodnocení průřezových témat a přinést do hodnocení standardizaci a srovnatelnost napříč projekty.