Vnímání osob starších 50 let mladšími a staršími věkovými skupinami z hlediska pracovní způsobilosti