Nedostatek informací jako překážka přijetí systému sledování výkonnosti