Vnímání osob starších 50 let obyvateli ČR z hlediska pracovní způsobilosti