Spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.6.06.2014.221.014 s názvem „Výzkum a vývoj v průmyslových organizacích v ČR“. Identifikovány byly hlavní charakteristiky potenciálních partnerů v oblasti projektů výzkumu a vývoje. Dále bylo analyzováno hodnocení důležitosti vybraných charakteristik a typologizace subjektů, se kterými organizace v oblasti projektů výzkumu a vývoje nejčastěji spolupracují.

ID: 6.014.3.05, RIV/24759384:_/14:06014305