Hodnocení podpory výzkumu, vývoje a inovací

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.6.06.2014.221.014 s názvem „Výzkum a vývoj v průmyslových organizacích v ČR“. Leták přináší hodnocení spokojenosti organizací s technickým vybavením a inovační strukturou potřebnou pro realizaci projektů výzkumu a vývoje v rámci organizace. Rovněž byl analyzován přístup k informacím z veřejných zdrojů.

ID: 6.014.3.06, RIV/24759384:_/14:06014306